Kotły SKAMP-PV

Dostępne modele SKAMP-PV 13, SKAMP-PV 20

Prezentujemy kocioł SKAMP-PV charakteryzujący się praktycznie bezdymnym procesem spalania paliwa, co skutkuje bardzo niską emisją szkodliwych związków i pyłów. Wyniki badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium pozwalają zaliczyć go do najwyższej 5 klasy wg normy PN EN 303-5:2012, nie tylko w zakresie cieplno-emisyjnym, ale także bezpieczeństwa użytkowania, dzięki czemu istnieje możliwość udziału w programach ograniczania niskiej emisji z dofinansowaniem zakupu kotła.

Kocioł posiada zgłoszony do ochrony patentowej deflektor separujący montowany w górnej sekcji komory paleniska. Innowacyjnie wykonana konstrukcja posiada małe gabaryty, zastosowano w niej znany z kotłów Skam-P grill spalinowy, wydłużony i postawiony w pionie.  Na podstawie testów i obliczeń w Instytucie Energetyki przeloty pionowe kierujące spaliny w dół do komory osadczo-rozprężnej są odpowiednio szersze. Spaliny po nawrocie trafiają do węższych przelotów pionowych grilla. W pionowym grillu zastosowano zawirowacze z automatycznymi czyszczakami.

Konstrukcja deflektora separującego w komorze spalania
zgłoszona do ochrony patentowej.

Utrzymuje wysoką sprawność także na niskich mocach!

5 lat gwarancji

Kocioł SKAMP-PV wyposażony jest w automatyczny zespół podawania paliwa montowany z boku konstrukcji, zasobnik opału oraz mikroprocesorowy regulator do wyboru w cenie Skorpion V/ Talos,  internetowy SPPv2 wszystkie z modulacją mocy, czujnikiem otwarcia klapy kosza oraz STB zgodnym z normą, softy przygotowane pod sv-200. Transport opału ze zbiornika do paleniska odbywa się za pomocą podajnika ślimakowego. Wymiennik wykonany jest w całości w części spalinowej z wysokiej jakości stali o grubości 6mm zapewniającej wysoką trwałość.

Szybki demontaż elementów składowych kotła umożliwia bezproblemowy transport do każdej kotłowni.

Gwarancja na kocioł 5lat. Wymagana minimalna temp. powrotu 50st.C przy suchym węglu kamiennym.

Komfort użytkowania

 • minimalizacja obsługi kotła wynikająca z automatycznego podawania paliwa z zasobnika paliwa (uzupełnianie raz na kilka dni),
 • ciepła woda dostępna przez 24 h na dobę przez cały rok,
 • czystość obsługi, czystość kotłowni,
 • szybki, łatwy i wygodny załadunek paliwa do zbiornika,
 • system wyrównywania ciśnienia w zbiorniku paliwa oraz alarm otwartej klapy zasobnika ograniczają do minimum możliwość powstania pożaru w zasobniku,
 • automatyczne czyszczaki pionowych kanałów spalinowych, szybkie czyszczenie co 4-5tygodni
 • tygodniowe strefy czasowe w regulatorach
 • w sterowniku SPPv2 obsługa siłownika zaworu oraz czujnika pogodowego
 • możliwość podłączenia firmowych paneli domowych do każdego ze sterowań.
 • wszystkie sterowania z licznikiem spalania paliwa

Wybór opcji wyjścia spalin oraz strony montażu kosza

Kocioł Skamp-PV 20kW – wylot spalin pod rurę 160mm

Kocioł Skamp-PV 13kW – wylot spalin pod rurę 130mm

Kupując gotowe, kominowe kolana skrętne można kierować wylot spalin pod danym, regulowanym kątem w bok lub górę

Paliwo podstawowe:
– ekogroszek

Paliwo zastępcze:
– groszko-miał do granulacji 31,5mm

Paliwo do współspalania z ekogroszkiem:
– węgiel kamienny-miał M I i II klasy, pellets, trociny, zboże (ziarna) w stosunku 60/40.

60% paliwa typu ekogroszek, 40%objętościowo paliw zastępczych.

Jakie wyposażenie powinien zawierać kocioł V-klasy

 

 • Powinien mieć zabezpieczenie przed cofaniem się płomienia zgodnie z zapisami normy. W naszym przypadku dla kotła Skamp-PV jest to tzw. kompensacja ciśnień w koszu
 • Zastosowany sterownik zgodnie z zapisami normy powinien mieć modulację mocy (Skorpion/CobraII/Talos, SPPv2)
 • Sterownik powinien posiadać STB działające zgodnie z zapisami normy z ręcznym kasowaniem alarmu
 • Sterownik powinien posiadać czujnik otwarcia klapy kosza. Otwarcie klapy kosza musi zatrzymać nadmuch i podawanie, powrót do pracy po zamknięciu klapy
 • wszystkie stosowane u nas sterowniki spełniają wymagania normy i posiadają wyposażenie przewidziane normą. Wszystkie są dopuszczone w raporcie z badań do kotła i zostały sprawdzone w instytucie
 • Ze względu na wysokie sprawności na dole oraz górze mocy a także na niższe temp. spalin kotły powinny być podłączane do kominów ceramicznych a w przypadku kominów ceglanych należy zastosować wkład przewidziany przez jego producenta dla kotła na paliwa stałe
 • W przypadku naszego kotła po konsultacjach z laboratorium polecamy montaż zaworu 4-drogowego. Na powrocie dla suchych węgli kamiennych zaleca się utrzymywać temp. 50st.C
 • Dopuszczone są dwa palniki, aktualnie ze względu na lepszy proces spalania oferujemy SV-200 nowej konstrukcji z innowacyjnym podawaniem podgrzanego powietrza na palenisko (zgłoszenie patentowe), rowkami napowietrzającymi (zgłoszenie patentowe) i odpowiednim kształtem ślimaka przesuwającego. Oferta drugiego palnika chwilowo zawieszona
 • Opierając się na naszych badaniach i testach doradzamy, aby jednostkę Skam-PV 20 dobierać do budynku tak jak starsze konstrukcje o mocy 15-16kW (od 90 do ok. 150m2 dla starszych budynków ze słabą izolacją wraz z zapotrzebowaniem na CWU, ok. 90W/m2 straty ciepła lub od 130 do 200-250m2 nowego budownictwa o stratach ciepła 50-60W/m2)

 

Sterownik Talos/Skorpion łączony z palnikiem SV-200

oprogramowanie Elektro-Miz SkorpionV z badań z czujnikiem klapy kosza

Obsługuje pompę C.O., CWU, podajnik, dmuchawę, rysuje wykresy pracy. Możliwa rozbudowa o moduł alligator rozszerzający funkcjonalność o sterowanie zaworem mieszającym i kolejną pompą za zaworem np. podłogową. Dostępny panel domowy T-1000

talos-ws

Opcjonalny panel domowy T-1000 w cenie 200zł

panel wasp

 

Sterownik SPPv2, internetowy z obsługą mieszacza i max. 5pomp. Oprogramowanie z czujnikiem otwarcia klapy kosza, opcja do sv-200 od 10.02.2017 (soft pod palnik)

ppxv2

Palnik opcjonalny za dopłatą model SV-200, rozwiązania konstrukcyjne zgłoszone do ochrony patentowej, cicha praca, emisje w klasie V od obciążenia 3,5kW do max 21,3kW. Palnik SV-200 dostępny ze sterownikiem Talos/Skorpion lub CobraII lub SPPv2 od 10.02.2017

sv-200

Film pokazujący rozpalanie w palniku SV-200, testy SEKOM


Dane techniczne

SKAMP-PV 20

SKAMP-PV 13

Znamionowa moc cieplna

20 kW

13 (12,9) kW

30%mocy zgodnie z normą

6 kW

3,9 kW

Sprawność moc znamionowa

90,1%

94,3%

Sprawność 30% mocy

89,6%

93,8%

Pow.grzewcza

2,3m2

1,4m2

Klasa kotła

V – najwyższa wg PN-EN 303-5:2012

Zużycie paliwa 100%mocy

2,76kg/h

1,85kg/h

Zużycie paliwa 30%mocy

0,82kg/h

0,57kg/h

Pojemność kosza

150kg

150kg

Pojemność wodna

85L

65L

Temp.spalin 100%mocy

118-160* (*groszko-miał)

108-120

Temp.spalin 30%mocy

65-80

Pow.do ogrzania

90-160m2 stare budownictwo

130-250m2 nowe budownictwo

60-120m2 stare budownictwo

100-170m2 nowe budownictwo

Średnica czopucha kominowego

159mm

127mm

Wymiary komina zalecane min.

140×140 lub fi.160mm

130×130 lub fi.130mm

Min. zalecana wys. komina

7m

Masa kotła

395/425kg

345kg

Temp.wody na zasilaniu max.

80st.C

Temp.wody na powrocie min.

45/50

Zasilanie V/Hz

230V/50Hz

Pobór mocy W

do 180

Poziom hałasu dB

<65dB(A)

Średnica króćca zasilania i powrotu

5/4”

Wymiary Szer.530mm z podajnikiem 1200mm

Wys.1130,z nóżkami min.+35mm, regulacja (35-60mm)

Długość/głębokość: 750mm od drzwiczek do końca izolacji plus czopuch 70-80mm

Szer.440mm z podajnikiem 1150mm

Wys.1130,z nóżkami min.+35mm, regulacja (35-60mm)

Długość/głębokość: 670mm od drzwiczek do końca izolacji plus czopuch 70-80mm