Dotacje na kotły

Kotły produkowane w PPHU SEKOM-Łucki Agata Orłowska serii Technix Pell Lux 10 do 48kW wpisane są na listę zielonych urządzeń ZUM, zbadane wg nowej wersji normy PN-EN 303-5:2021, podlegają podwyższonemu dofinansowaniu, emisja cząstek stałych <20mg/m3

Technix Pell Lux 10kW – zgłoszenie KB-101977

Technix Pell Lux 12kW – zgłoszenie KB-901978

Technix Pell Lux 15kW – zgłoszenie KB-701979

Technix Pell Lux 19kW – zgłoszenie KB-501980

Technix Pell Lux 24kW – zgłoszenie KB-301981

Technix Pell Lux 30kW – zgłoszenie KB-101982

Technix Pell Lux 38kW – zgłoszenie KB-901983

Technix Pell Lux 48kW – zgłoszenie KB-701984

Kotły serii PellPal DUO również znajdują się na liście zielonych urządzeń ZUM, spełniają podwyższony próg dotacji

Pellpal DUO 14kW – Lista ZUM  KB-701620

Pellpal DUO 18kW – Lista ZUM KB-501621

Pellpal DUO 24kW – Lista ZUM KB-301622

Kotła seria Pellpal zielona lista urządzeń ZUM

Pellpal 8kW – Lista ZUM KB-201608

Pellpal 12kW – Lista ZUM KB-001609

Pellpal 18kW – Lista ZUM KB-301617

Pellpal 24kW – Lista ZUM KB-101618

Program Czyste Powietrze wymaga aktualnie, aby urządzenia znajdowały się na liście ZUM

Dla kogo przeznaczony jest program?

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą w których zainstalowane są przestarzałe, niesprawne kotły lub piece na paliwa stałe. To rozwiązanie ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych.

Zakres wsparcia programu

Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ogrzewania na nowoczesne źródła ciepła i przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku.

Wszystkie aspekty prawne dotyczące nieruchomości muszą być uregulowane. Nie może się toczyć np. postępowanie spadkowe o daną nieruchomość lub postępowanie komornicze.

Kwoty dofinansowania zależne są od dochodów:

Podstawowy poziom dofinansowania – dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł

dla kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie: intensywność dofinansowania 45%, maksymalna kwota 9 100 zł

Podwyższony poziom dofinansowania – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
– 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
– 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

dla kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie: intensywność dofinansowania 70%, maksymalna kwota 14 300 zł

Najwyższy poziom dofinansowania – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
– 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
– 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

dla kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie: intensywność dofinansowania 100%, maksymalna kwota 20 400 zł

Dotacja obejmuje tylko domy istniejące, w których wymieniamy stare źródło ciepła niespełniające warunków programu na nowe, które spełnia warunki programu.

Szczegółowy podział kosztów kwalifikowanych prezentowany jest na oficjalnej stronie
programu „Czyste Powietrze”, gdzie również można złożyć wniosek on-line:

https://czystepowietrze.gov.pl

Jak złożyć wniosek?
Można udać się do urzędu gminy:

W tym celu przed wizytą w urzędzie najlepiej przygotować komplet dokumentów, w
tym między innymi:

  • dokument potwierdzający prawo własności budynku,
  • zaświadczenie o dochodach, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
    złożeniem wniosku,
  • oświadczenia współwłaścicieli i/lub współmałżonków

Jak potrzebny kredyt:

Alior Bank, BOŚ, BNP Paribas, BPS, Santander Consumer Bank to tylko niektóre banki
współpracujące z funduszem. W przypadku konieczności skorzystania z finansowania zewnętrznego można złożyć wniosek bezpośrednio w banku. Wybierając to rozwiązanie, oprócz dokumentów przygotowywanych do urzędu gminy należy również przygotować dokumenty finansowe stanowiące o naszych dochodach.

Aby otrzymać pieniądze na inwestycje w ramach programu „Czyste Powietrze” należy złożyć dwa wnioski do funduszu:

1) Wniosek o przyznanie środków

Jest to pierwszy z dwóch wniosków, który należy złożyć, aby otrzymać pieniądze na
inwestycję. W celu złożenia tego wniosku należy złożyć do funduszu komplet
dokumentów dot. planowanej inwestycji (opisanych powyżej).

Po złożeniu kompletnego wniosku fundusz ma 30 dni na jego rozpatrzenie. W razie zastrzeżeń ze strony funduszu zwykle mamy 10 dni na wniesienie korekt.

Fundusz za koszty kwalifikowane uznaje wszystkie koszty poniesione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie środków. Dlatego należy dołożyć
wszelkich starań aby złożyć go jak najszybciej. Co istotne, możemy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o przyznanie środków, które zostaną dla nas „zamrożone” w
funduszu, a następnie dać sobie czas na znalezienie wykonawcy. Mamy na to aż 18
miesięcy od daty przyznania środków.

2) Wniosek o wypłatę środków

Po zakończeniu realizacji inwestycji mamy obowiązek rozliczenia się z niej z funduszem.
Bez złożenia kompletu dokumentów dot. inwestycji nie otrzymamy wypłaty środków.

Warunkiem koniecznym do złożenia tego wniosku jest przygotowanie wszystkich
dokumentów zgodnie z wytycznymi funduszu m.in. protokołu odbioru prac przez
inwestora, dokumentów potwierdzających złomowanie starego kotła i oczywiście
wszystkich faktur i potwierdzeń płatności za realizowaną inwestycję.