Witam Państwa, od roku 2019 zakładamy nowa podstronę

W tym dziale będziemy prezentować nietypowe problemy, rozwiązania.

 

Zaczynamy od paliw do kotłów 5-ej klasy oraz Ecodesign. Zgodnie z zapisami normy PN-EN 303-5:2012 punkt 5.3, tablica nr 7 str.39 normy powinny być klasy A-1 (zawartość części lotnych w stanie roboczym 15-30%), zawartość popiołu w stanie roboczym 2-7%, zawartość wilgoci w stanie roboczym <11%, wartość opałowa >28MJ

Słowo klucz brzmi tutaj “w stanie roboczym”, czego żaden urzędnik w małopolsce nie rozumie lub rozumieć nie chce. Jedynym paliwem, który dla nich spełnia napisane w normie kryteria jest w takim wypadku Skarbek z Bobrka i na tym paliwa w Polsce powinny się zakończyć…. , mocniejsza Wesoła jest najczęściej najbardziej problematycznym i nie dającym się spalić przy zapotrzebowaniu na moc paliwem….

Rzeczywistość jest nieco inna, paliwa, które po doprowadzeniu do odpowiedniego stanu suchości (wg procedury badawczej) z deklaracją producenta powyżej 26Mj najczęściej mają 27,5-28,5MJ, tutaj podać można badany przez nas chociażby Skarbek z Piekar (deklaracja producenta >26MJ, badane w laboratorium 27,9…MJ, Anmag Gold z Imex-Piechota badanie w Instytucie energetyki także kaloryczność w granicach 27,5-28,5MJ, podobnie sprawa wygląda z Karlikiem z deklaracja producenta 26-28MJ itd.)

Ze swojej strony polecamy Karlika, następnie Anmag-Gold, Skarbek z Piekar z małym zastrzeżeniem, bo nie każda partia jest dobra. Dobre, ale w zależności od dostawy i przy mniejszym zapotrzebowaniu na ciepło (nie pełna moc kotła) mogą być jeszcze Pieklorz z Chwałowic czy Ekoret.

 

Najczęściej problemu nie ma i ładnie spalają się:

Retopal (24-26MJ wg PGG), Anmag (Imex-Piechota), Karlik (26-28MJ z PGG) z drobnym zastrzeżeniem Anmag Gold (Imex Piechota)

 

Palnik serii SV200 i kotły 13 lub 20kW seria Skamp-PV

Sterowniki z PID i paliwa “normalne” 23-26MJ

Argos PID – aktywne PID, dane wyjściowe podawanie 8sekund podawanie / 35sekund pauza i dmuchawa 78% (widełki 73-85% w zależności od węgla i ciągu kominowego). Temp. zadana na kotle 50-55st.C
Nastawy startowe dla opałów: Retopal, Karlik, Anmag przy spalaniu dobowym max 35kg
SV-200-15 i kotły Skamp-PV 13kW 8sek podawanie / 35sekund pauza podawania, dmuchawa 55-58%
SV-200-25 i kotły Skamp-PV 20kW 10sek podawanie / 34sekundy pauza, dmuchawa 60%

Iryd PID – typ dmuchawy nr.3, aktywne PID 2st.C, zakres KP-70, zakres KI-30, czas podbicia obrotów 8sekund, dla 100%mocy pauza 0min:35sekund, dmuchawa bieg 17-25 zależy od ciągu i danego paliwa, 1%mocy pauza 2minuty:30sekund, bieg 1, czas podawania 7,5 sekundy (zakres 4-9 zależy od mocy 13/20kW i paliwa), podtrzymanie 12sekund co 15minut, krotność 1-2.

SPPv2tryb tradycyjny Skamp-PV 20kW podawanie 8sekund, pauza 40sekund, Skamp-PV13kW podawanie 6sekund, pauza 40sekund, dmuchawa 45 (43-48 zależy od paliwa), rozbieg 3, tło:15,

tryb liniowy przesyp w menu kodowym 3,7-3,9g/sek , sprawność 87%, kaloryczność paliwa wg deklaracji producenta, u nas wyjściowo zadajemy 26MJ. Na podstawie tak prawidłowo wbitych danych użytkownik wybiera tylko moc max kotła np. 15kW oraz korekcję powietrza np. +4 czy +8

 

Dochodzimy teraz do paliw trudnych, które nie dają się spalić w automacie, produkują spieki, zrzucają koks, najczęściej tak może zrobić Wesoła czy Skarbek (raczej ten z Bobrka)

To są tylko sugestie, pauzę trzeba dobrać indywidualnie, mocne rozciągnięcie pauzy w argosie pid czy sppv2 może wyrzucać alarm braku paliwa i pauzę będzie trzeba wówczas skracać dopasowując do alarmu, ewentualnie może być konieczność obniżenia temp. zadanej do np. 45st.C, aby sterowniki na mocno rozciągniętej pauzie (obniżenie mocy, aby dało się paliwo spalić) powoli dobijały do niższej nastawy.

Argos PID- wyłączyć algorytm PID i wbić dane ręcznie: podawanie 5sekund, pauza podawania w zakresie 80-120sekund, dmuchawa 70%, podtrzymanie (aktywne tylko w dwustanie) podtrzym.przedm co 2-3minuty na 45-60sekund, podtrz dawka 15sekund co ok.12-15minut

Iryd PID – algorytm PID wyłączony (przedłużenie PID.0) i nastawy pauza podawania 1minuta :30sekund do 1minuta:50sekund, dmuchawa 40-43bieg, czas podawania 5sekund, podtrzymanie 45-60sekund co 2-3minuty, krotność 6-7

SPPv2, tylko tryb normalny, podawanie 5sekund, pauza 60-80sekund, dmuchawa bieg 55, rozruch 3, tło:20