Klaster5 -11P kocioł z podajnikiem na pellet spełnia wymogi 5ej klasy oraz ecodesignu, przebadany został w Instytucie Energetyki oddział kotłów grzewczych w Łodzi. Wyposażony w palnik opracowany i wdrożony w ramach grupy Klastra Kotlarskiego. Palnik z zapalarką oraz czyszczeniem z dedykowanym sterownikiem Brager (zastępczo Foster)

 

Klasa energetyczna kotła A+, zaświadczenie Ecodesign ED/707/19 z dnia 01.10.2019 Instytut Energetyki Laboratorium Badawcze Kotłów i Urządzeń Grzewczych Łódź ul. Dostawcza 1

Sprawność kotła 92,5%, atest/świadectwo na klasę 5 wg PN-EN 303-5:2012 nr. OS/55/CUE/19 z dnia 01.10.2019 Instytut Energetyki Laboratorium Badawcze Kotłów i Urządzeń Grzewczych Łódź ul. Dostawcza 1

Jednostka Badawcza akredytowana w PCA

Detaliczna cena brutto 12500zł

Dobór kotła do instalacji

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. W zasadzie moc znamionowa kotła tzn. moc trwale uzyskiwana przy spalaniu paliwa powinna być równa obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła dla ogrzewania budynku.

Orientacyjnie kocioł Klaster 5-11P należy dobierać na powierzchnie:

  • 50-100m2 starego budownictwa ze stratami ciepła ok 90-110W/m2
  • 90-150m2 nowego budownictwa ze stratami ciepła ok 50-60W/m2

Prawidłowo dobrany kocioł, opalany paliwem podstawowym, większość sezonu oscyluje w okolicy 30%mocy dla uzupełniania strat ciepła

Paliwo:

Kotły typu Klaster5-11P zostały zaprojektowane i przebadane do spalania granulatu z trocin –peletu wg starej EN 14961-2 klasy A1.

Klasa C1 wg PN-EN 303-5:2012 = Klasa A1 wg ISO 17225-2:2014 (E) = Klasa A1 wg starej EN 14961-2

Podstawowe parametry pelletu zalecanego do spalania:

* Frakcje: granulat

* Średnica: 6mm,8mm

* Długość: 5 mm ÷ 35mm

* Ilość pyłu: ≤ 1%

* Gęstość nasypowa: ≥ 600 kg/m3

* Wilgotność: ≤ 12%

* Wartość opałowa: >17MJ/kg

* Popiół: ≤ 0,5%

* Skład: 100% nieprzetworzone drewno, bez jakiegokolwiek dodatku substancji klejących (maksymalna zawartość kory 5%).

Wyposażenie:

Kocioł Klaster 5-11P zbudowany jest na zasadzie komory spalania z płaszczem wodnym na około z zabudowanym palnikiem grupy klaster Kotlarski z czyszczeniem, powstałym dla kotła 5-ej klasy na pellet o mocach 20 oraz 11kW. Wymiennik wodny jest ten sam co dla konstrukcji klaster5-11kW na ekogroszek, różnicą jest montaż palnika pelletowego na odpowiednim dystansie. Do palnika pelletowego krótka komora nawrotna i płyta ceramiczna w komorze spalania.

Okresowo należy otworzyć dolne drzwiczki obudowy zbiornika na pellet i wyczyścić utarty pył z pelletów z wyczystki pod rurą wybierająca pellet z zasobnika.

Pellet z rury podawczej zsypuje się rurą elastyczną spiro stanowiącą także zabezpieczenie przetapialne przed cofką płomienia do zasobnika paliwa

 

Spaliny po opuszczeniu komory spalania trafiają do 2-ciągowego układu rur spalinowych zapewniającego wydajny odbiór ciepła

Czyszczenie sita z rur przy pomocy dołączonego zestawu narzędzi

Po opuszczeniu wymiennika wodnego spaliny ulegają rozprężeniu w komorze osadczej pyłu. Komora osadcza zakończona jest uniwersalnym, przekładanym wylotem spalin. Średnio co 3-4miesiące należy skontrolować wyczystkę komory osadczej

Wylot spalin mocowanie do tyłu fi.160mm, dolna krawędź rury na wys. 84cm +regulacja na nóżkach 3,5-6cm

Wylot spalin mocowanie w górę fi.160mm, krawędź wylotu spalin na wys 108cm + regulacja na nóżkach 3,5-6cm

Wzór oraz system przekładania wylotu spalin tył/góra jest zgłoszony do ochrony patentowej!

Regulator temperatury marki BRAGER z softem dedykowanym do palnika dobranym na stanowisku badawczym

Sterownik Pele Bord 760

Sterownik z algorytmem automatycznym jest zaprogramowany do mocy kotła oraz zastosowanego palnika. Dla właściwej pracy automatycznej bez nastaw należy wykonać przesyp palnika. Przy pierwszym uruchomieniu sterownik automatycznie poprosi o zważenie przesypywanego pelletu. Otworzyć należy dolne drzwiczki, zdjąć rurę zsypową i przesypać zgodnie z instrukcją do jakiegoś pojemnika, miski czy wiaderka pellet i go zważyć. Niżej prezentujemy zdjęcia czynności, którą należy wykonać.

Za dopłatą 200zł Pelle Bord 780 z dużym, dotykowym wyświetlaczem 4,3″

Panel domowy podstawowy w wersji bezprzewodowej w cenie brutto 240zł Rido Bord 121

Panel domowy, kolorowy, bezprzewodowy w cenie 498zł brutto Rido Bord 161

Moduł internetowy 500zł brutto Media Bord 200

Moduł rozszerzający na 2obiegi zaworów mieszających w cenie 307,50zł brutto , max. można podpiąć 2 takie moduły i sterować łącznie 5obiegami z zaworami mieszającymi Centra Bord 100

Klaster 5-11 P  palnik pelletowy Bio-burn

Nazwa parametru Jednostka Wartość parametru
Moc znamionowa kW 11  (10,6kW)
Zakres mocy kW 3,2 – 11
Spalanie moc znamionowa kg/h 2,23
Spalanie moc obniżona* kg/h 0,68 moc 3,2kW
Spalanie średnio na dobę kg/24h 15-25
Sprawność % 90,5 – 92,5%
Powierzchnia grzewcza m2 1,5
Zasyp kosza kg 100-120 (5-6worków)
Max. temp. wody** st.C 90
Max. dop. ciśnienie MPa 0,1-0,15
Orientacyjna min. wysokość komina m 6
Orientacyjna wielkość powierzchni do ogrzania m2 50-100m2 dla starego budownictwa

90-150m2 nowego budownictwa

Wysokość kocioł / kosz:

Wysokość do dołu czopucha tył/góra:

Szerokość korpusu kotła:

Szerokość z podajnikiem:

Głębokość kotła czopuch tył

średnica czopucha

mm 1050 / 1250 (+nóżki 35-60mm)

840 tylny / 1080 górny +regulacja na nóżkach 3,5-6cm
490 1100 750- 159
Paliwo pellet
Masa zestawu kg 320

Zasobnik na pellet został tak skonstruowany, aby oprócz oczywistej funkcji uzupełniania zasypu, pełniąc jednocześnie estetyczne funkcje był praktyczny oraz umożliwiał dostęp serwisowy przez drzwiczki techniczne.

Po otwarciu drzwiczek technicznych mamy dostęp do podzespołów. Otwarcie górnych drzwiczek daje dostęp do wygodnego podłączenia panelu wykonawczego sterownika

Dolne drzwiczki umożliwiają dostęp do puszki wykonawczej sterownika z całą elektroniką, dostęp do palnika, rury podającej umożliwiając łatwe i wygodne prace serwisowe m.in. oczyszczenie wyczystki z drobniej utartego pelletu na dole rury wyciągającej pellety z zasobnika.