Szanowni Państwo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn.01.08.2017 w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe informujemy, że od 15.09.2017 nie przyjmujemy już zamówień na kotły konstrukcji SEKOM-GK

Dziennik ustaw kotły

Kotły typu SEKOM GK należą do grupy kotłów tzw. górno-kanałowych lub inaczej wysokich. Kotły typu SEKOM GK przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 100 oC. Zalecane szczególnie do małych, wąskich i jednocześnie wysokich kotłowni. Kotły SEKOM GK są bardzo wygodne w obsłudze, czyszczaki znajdują się tylko z przodu kotła. Ze względu na swoją budowę wymagają mniejszego ciągu komina zachowując jednocześnie wysoką sprawność cieplną (80%). Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania grawitacyjnych lub pompowych w domkach jednorodzinnych, punktach handlowych, usługowych, warsztatach, małych gospodarstwach wiejskich. Kotły SEKOM GK mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego zabezpieczonego zgodnie z PN-91/B-02413 “Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania”

Dobór kotła do instalacji

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. W zasadzie moc znamionowa kotła tzn. moc trwale uzyskiwana przy spalaniu paliwa powinna być równa obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła dla ogrzewania budynku. Można również dobrać kocioł do instalacji grzewczej w taki sposób, aby średnia moc eksploatacyjna kotła (obsługa, co około 12 godzin) była równa obliczonemu zapotrzebowaniu ciepła dla ogrzania obiektu wówczas użytkownik niemal w czasie całego sezonu grzewczego nie musi dokonywać obsługi kotła i zasypu paliwa częściej, niż co 12 godzin.

Prawidłowo dobrany kocioł, opalany paliwem podstawowym, utrzymuje w większości sezonu grzewczego stałopalność w granicach 20 ÷ 24 godzin.

Kotły typu SEKOM-GK są przeznaczone do spalania miału węgla kamiennego typu 32.1 sortymentu MI lub MII, klasy 25/15/15 o własnościach określonych w Polskich Normach PN-82/G-97001; PN-82/G-97002 i PN-82/G-97003. Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu spalania w czasie cyklu pracy kotła konieczne jest aby zawartość wilgoci w zasypywanym miale wynosiła około 15%.

Paliwo zastępcze: w/w miał mieszany z trocinami lub odpadami suchego drewna. Można także palić drobnym węglem tzw. grysikiem, symbol Gs., granulacja 5-15mm, w cieplejsze dni można przepalać okresowo samym suchym drewnem.

Wyposażenie standardowe:

Regulator temperatury EOS z automatycznym algorytmem PID

eos

przeznaczony jest do sterowania pracą kotła CO. Kontroluje płynną moc dmuchawy, pompę obiegową oraz pompę CWU. Jest on także dostosowany do współpracy z termostatem pokojowym.

EOS steruje niezależnie dwoma procesami:

 • regulacją temperatury z płynną modulacją mocy
 • regulacją procesu spalania

Zalety i korzyści z zastosowania sterownika EOS:

 • ekonomia (oszczędność paliwa)
 • ekologia (niski poziom pyłów i gazów szkodliwych dla środowiska, niska temperatura spalin)
 • dłuższa żywotność wymiennika
 • brak efektu kondensacji wody w komorach wymiennika

Regulator EOS jest wyposażony standardowo w:

 • czujnik temperatury CO
 • czujnik temperatury CWU
 • przewód zasilający

Dostępny za dodatkowa opłatą panel domowy typ T1000

panel wasp

 • zdalne sterowanie stanu kotła
 • oszczędność energii
 • obsługa stref czasowych
 • nastawianie temperatury CO i CWU
 • duży wyświetlacz
 • informacje alarmowe dotyczące kotła:

-awaria czujnika temperatury

-zbyt wysoka temperatura CO lub CWU

 

abela 3:   Podstawowe dane techniczne kotłów SEKOM-GK
L.p. Wyszczególnienie Jedn. Typ kotła
SEKOM-GK 20 SEKOM-GK 30 SEKOM-GK 40
1. Znamionowa moc cieplna kW 20 30 40
2. Średnia eksploatacyjna moc cieplna kW 14 20 31
3. Paliwo Miał węgla kamiennego typu 32.1.
sortymentu MI lub MII
klasy 25/15/15 wg PN-82/G-97001;
PN-82/G-97002; PN-82/G-97003.
4. Orientacyjna wielkość pow. ogrzewanej stare budownictwo m2 100 150 200
nowe budownictwo m2 130 180 240
5. Optymalna sprawność cieplna % 80
6. Jednorazowy maksymalny zasyp paliwa do kotła kg 45 57 78
7. Orientacyjne zużycie paliwa przy mocy znamionowej kg/h 4,4 5,8 7,9
8. Orientacyjne zużycie paliwa przy średniej mocy eksploatacyjnej kg/h 2,9 3,9 5,3
9. Temperatura wody na wylocie z kotła max.
min.
oC do 100
50
10. Temperatura wody powrotnej z instalacji c.o. oC powyżej 35
11. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody w kotle MPa 0,15
12. Wymagany ciąg spalin Pa 25 25 30
13. Orientacyjna najmniejsza wysokość komina m 5,5 5,5 7,0
14. Wymiary gabarytowe szerokość
wysokość
długość
mm 440
1430
1000
520
1500
1000
580
1500
1130
15. Masa kotła bez wody kg 270 320 370
16. Stałopalność przy pracy z mocą znamionową
średnią mocą eksloat.
h około 8
około 12

  * moc znamionowa – jest to moc trwale uzyskiwana przy spalaniu paliwa, dla którego kocioł został skonstruowany.