Szanowni Państwo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn.01.08.2017 w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe informujemy, że od 15.09.2017 nie przyjmujemy już zamówień na kotły konstrukcji SEKOM

Dziennik ustaw kotły

Kotły typu SEKOM przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury na wylocie nie przekraczającej 100 oC. Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania grawitacyjnych lub pompowych w domkach jednorodzinnych, punktach handlowych, usługowych, warsztatach, małych gospodarstwach wiejskich.

Kotły SEKOM mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego zabezpieczonego zgodnie z PN-91/B-02413 “Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania”

Dobór kotła do instalacji

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. W zasadzie moc znamionowa kotła tzn. moc trwale uzyskiwana przy spalaniu paliwa powinna być równa obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła dla ogrzewania budynku. Można również dobrać kocioł do instalacji grzewczej w taki sposób, aby średnia moc eksploatacyjna kotła (obsługa, co około 12 godzin) była równa obliczonemu zapotrzebowaniu ciepła dla ogrzania obiektu wówczas użytkownik niemal w czasie całego sezonu grzewczego nie musi dokonywać obsługi kotła i zasypu paliwa częściej, niż co 12 godzin.

Prawidłowo dobrany kocioł utrzymuje w większości sezonu grzewczego stałopalność w granicach 20 ÷ 24 godzin.

Kotły typu SEKOM są przeznaczone do spalania miału węgla kamiennego typu 32.1 sortymentu MI lub MII, klasy 25/15/15 o własnościach określonych w Polskich Normach PN-82/G-97001; PN-82/G-97002 i PN-82/G-97003.
Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu spalania w czasie cyklu pracy kotła konieczne jest aby zawartość wilgoci w zasypywanym miale wynosiła około 15%.

Wyposażenie standardowe:

Sterownik typ Proton pid z termostatem awaryjnym i możliwością stosowania panelu pokojowego, dmuchawa aluminiowa, narzędzia do obsługi, dokumentacja techniczno-ruchowa, kopia atestu ekologicznego.

NOWOŚĆ  – Regulator temperatury kota C.O. Proton pid fuzzy logic

proton

Regulator temperatury „Proton pid fuzzy logic” jest nowoczesnym urządzeniem, które w inteligentny sposób steruje pracą zasypowego kotła C.O. na paliwo stałe.

Regulacja PID jest algorytmem definiującym automatyczny proces sterowania pracą dmuchawy w zależności od temperatury zadanej. Funkcja FUZZY LOGIC pozwala na dokładne dostrojenie się regulatora do kotła, co optymalizuje działanie PID i poprawia reakcję regulatora na zmianę opału i obciążenia kotła.
Regulator Proton z algorytmem PID w sposób ciągły i automatyczny steruje pracą dmuchawy, a temperatura na kotle C.O. utrzymuje się na stałym zadanym poziomie mimo zmian obciążenia kotła (wypalania paliwa).
Dzięki takiemu sterowaniu pracą kotła (obrotami dmuchawy): nie ma gwałtownych zmian temperatury w komorze spalania i kominie, zwiększa się żywotność kotła, wydłuża się palenie na jednym wsadzie opału. Stały proces kontroli wydajności pracy dmuchawy eliminuje tzw. „odbijanie kotła” , przy zbyt dużym wydatku powietrza sterownik sam decyduje o długości przerwy postoju dla utrzymania wartości zadanej. Długość przerwy jest stale monitorowana i zmieniana wg aktualnego zapotrzebowania na ciepło, jeżeli jest to tylko możliwe, sterownik dąży jednak do stałej pracy nadmuchu.
Regulator posiada dodatkowo termostat awaryjny oraz wyjcie do podłączenie zdalnego sterowania typu PILOT R lub termostatu pokojowego typu Euroster czy Auraton.
Regulator Proton pid fuzzy logic zgłoszony został w konkursie na „system instalacyjny 2009 roku” w kategorii automatyka.


Wyposażenie dodatkowe:

Panel pokojowy PILOT R  – umożliwia sterowanie kotłem z domu lub ustawianie komfortowej temp. powietrza w pomieszczeniu. Pilot przy współpracy z Protonem PID stale pokazuje stan pracy pompy c.o. oraz dmuchawy.

pilotr

Panel pokojowy PILOT R – cena brutto 100 zł

Tabela 3:   Podstawowe dane techniczne kotłów SEKOM-ŁUCKI
L.p. Wyszczególnienie Jedn. Typ kotła
SEKOM 17 SEKOM 25 SEKOM 33 SEKOM 45 SEKOM 57 SEKOM 75
1. Znamionowa moc cieplna kW 17 25 33 45 57 75
2. Średnia eksploatacyjna moc cieplna kW 11,3 16,6 21,8 29,0 37,6 51,0
3. Minimalna moc cieplna kW 5,1 7,5 9,9 13,5 17,1 22,5
4. Paliwo podstawowe Miał węgla kamiennego typu 32.1 , sortymentu MI lub MII, klasy 25/15/15 wg PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003.
5. Orientacyjna wielkość pow. ogrzewanej stare budownictwo m2 80 120 160 215 270 360
nowe budownictwo m2 110 150 210 260 350 500
6. Optymalna sprawność cieplna % 82
7. Jednorazowy maksymalny zasyp paliwa do kotła kg 30 45 60 80 100 130
8. Orientacyjne zużycie paliwa przy mocy znamionowej kg/h 2,5 4,4 5,8 7,9 10,1 13,2
9. Temperatura wody na wylocie z kotła max.
min.
oC do 100
40
10. Temperatura wody powrotnej z instalacji c.o. oC powyżej 35
11. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody w kotle MPa 0,15
12. Wymagany ciąg spalin Pa 20 25 25 30 30 30
13. Orientacyjna najmniejsza wysokość komina m 5,0 5,5 5,5 7,0 7,0 7,0
14. Wymiary gabarytowe szerokość
wysokość
długość
mm 440
1200
1000
480
1310
1250
580
1320
1250
600
1400
1360
660
1550
1560
850
1550
1700
15. Pojemność wodna kotła dm3 67 125 155 163 255 340
16. Masa kotła bez wody kg 275 325 385 450 580 790
17. Stałopalność przy pracy z mocą znamionową
średnią mocą eksloat.
h około 8
około 12

  * moc znamionowa – jest to moc trwale uzyskiwana przy spalaniu paliwa, dla którego kocioł został skonstruowany.