Klaster5-14 (14,7kW) oraz Klaster 5-24 (23,5kW). Kocioł w nowym wykonaniu, z nową wersją palnika ardeo eco-burn seria AZP-T/TR zastąpił u nas konstrukcje Skamp-Plus, spełnia wymogi klasy V-ej wg PN-EN 303-5:2012 oraz posiada zaświadczenie Ecodesign/Ekoprojekt zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 z dnia 28.04.2015 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

Dnia 25.02.2019 do ustawy zostały wprowadzone poprawki kasujące wyjątki. Zmiany wchodzą w życie 14dni od dnia publikacji, zabronione będzie wprowadzanie tzw podgrzewaczy CWU czy kotłów na biomasę niedrzewną nie spełniających wymogów klasy 5-ej. Kupując taki wyrób po 12.03.2019 możecie żądać od nieuczciwego handlowca zwrotu, zgłaszać sprawę do rzecznika ochrony praw konsumentów lub do państwowej inspekcji handlowej

Dziennik ustaw kotły

Dziennik ustaw zmiana zapisów ustawy 25.02.2019

 

Kotły wodne Klaster-5 14 oraz 24 przeznaczone są do przygotowania ciepłej wody w układach centralnego ogrzewania do temperatury na wyjściu z kotła nie przekraczającej 90°C.
Można je stosować w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zarówno grawitacyjnych jak i w obiegu wymuszonym tzw. pompowym.
Przeznaczone są do ogrzewania budynków mieszkalnych, wspólnot mieszkaniowych, małych i dużych gospodarstw wiejskich, warsztatów, obiektów użyteczności publicznej takich jak: urzędy, pawilony handlowe i szkoły, obiekty produkcyjne i inne.

Promocyjna cena detaliczna brutto za model Klaster-5 14 8600zł, wykonanie izolacji “standard”, model 24 w cenie 9700zł

Dobór kotła do instalacji

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Moc cieplna znamionowa kotła tzn. moc trwale uzyskiwana przy spalaniu paliwa powinna być równa obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła dla ogrzewania budynku lub nieco wyższa (do 10%).

Kotły Klaster-5 14 oraz 24 mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego zabezpieczonego zgodnie z PN-91/B-02413 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania”. W układzie zamkniętym dopuszczalny montaż tylko w przypadku zastosowania wężownicy schładzającej.

Wybór opcji wyjść spalin

Typowe, tylne wyjście standardowo jest zakończone na okrągło pod rurę 160mm

Na zamówienie możliwe górne wyjście spalin w tylnej sekcji kotła

Kosz z lewej lub prawej strony

Wysokiej jakości:

*Ekogroszek, mieszanka 55% węgla kamiennego sort. Gk.II i 45% koksu sort.Gk.II

*Groszek energetyczny 31-Gk II-26/7 wg PN-82/G-97003 tzw. ekogroszek. Przykładowe ekogroszki oraz ich nazwy handlowe to m.in.  Retopal, Skarbek z Bobrka lub Piekar, Ekoret. Od danych dostawców np. KARENA: ISKRA Niebieska z KWK Kazimierz Juliusz, ISKRA Żółta KWK Chwałowice…, Imex-Piechota polecamy Anmag, Anmag Błękitny, Anmag Gold. W przypadku zakupów na cały sezon polecamy kupić partię próbna 5 worków i dopiero podejmować decyzje o zapasie na cała zimę. Węgiel pakowany w worki foliowe zawsze będzie wilgotny, w zamkniętych workach nie doschnie. Warto przesypać do worków materiałowych lub kupować w workach materiałowych.

Nowy palnik Ardeo Eco-burn, symbol AZP-T powstały pod wymogi ecodesign, żeliwne palenisko nawiercane, dostępny w dwóch mocach max. do 15kW oraz do 25kW

Dla palnika przygotowany został nowy wzór kosza zasypowego

Palniki serii eco-burn 2018 posiadają podzielone napowietrzenie dostosowane do sterowników z modulacją mocy. Odpowiedni podział napowietrzenia gwarantuje utrzymanie wysokiej sprawności w szerokim zakresie mocy.

Palnik przeznaczony jest do spalania ekogroszków o max. RI do 15, paliwo w granulacji do 25mm.

Nowy Eco-burn jest palnikiem tzw. nowej generacji dzięki ślimakowi z przeciwzwojem w strefie spalania. Paliwo jest mieszane i wypiętrzane do właściwej strefy spalania bez efektów kruszenia czy zapychania palnika jak w przypadku modeli opartych typowo na budowie retorty fajkowej. Odpowiednia konstrukcja palnika zapewnia czyste, ekonomiczne spalanie także przy zejściu kotła na niskie moce w granicy obciążenia cieplnego 4-5kW. Szerokie ranty dopalające są gwarantem dobrego wypalania paliwa przy pracy kotła na wysokich mocach podczas mrozów.

Możliwa jest opcja zamówienia palnika w wersji z obrotową głowicą spalającą symbol AZP-TR

Charakterystyka kotłów Klaster – 5

L.p. Wyszczególnienie

Jedn.

Typ kotła

14

24
1. Znamionowa moc cieplna

kW

14,7 23,5
2. Praca w zakresie mocy kW 4 – 14,7 6,1 – 23,5
3. Powierzchnia ogrzewalna m2 1,9 2,8
4. Zużycie paliwa max* kg/h > 1,88 > 3,03
5. Zużycie paliwa 30% mocy kg/h 0,57 0,93
6. Średnie dobowe spalanie kg 10 – 20 15 – 25
7. Masa zestawu kg ~460 ~550
8. Pojemność wodna dm3 93 105
9. Ciąg kominowy Pa 12 18
10. Min. zalecana średnica komina ceramicznego mm 160 160 – 180
11. Orientacyjna wysokość komina m 4-6 6
12. Ciśnienie robocze

MPa

0,15 0,15
13. Sprawność cieplna 88,7 – 91,4
14. Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia** m2 przy stratach
90-120
W/m2
50 – 120 130 – 180
m2 przy stratach
70-80
W/m2
80 – 160 180 – 300
15. Wysokość korpusu kotła mm 1350 1450
16. Szerokość bez podajnika mm 520 520
17. Szerokość z podajnikiem mm 1180 1180
18. Długość (głębokość) mm 930 930