Klaster5-11, Klaster5-14 (14,7kW) oraz Klaster 5-24 (23,5kW). Kocioł w nowym wykonaniu, z nową wersją palnika ardeo eco-burn seria AZP-T/TR zastąpił u nas konstrukcje Skamp-Plus, spełnia wymogi klasy V-ej wg PN-EN 303-5:2012 oraz posiada zaświadczenie Ecodesign/Ekoprojekt zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 z dnia 28.04.2015 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE

Dnia 25.02.2019 do ustawy zostały wprowadzone poprawki kasujące wyjątki. Zmiany wchodzą w życie 14dni od dnia publikacji, zabronione będzie wprowadzanie tzw podgrzewaczy CWU czy kotłów na biomasę niedrzewną nie spełniających wymogów klasy 5-ej. Kupując taki wyrób po 12.03.2019 możecie żądać od nieuczciwego handlowca zwrotu, zgłaszać sprawę do rzecznika ochrony praw konsumentów lub do państwowej inspekcji handlowej

Dziennik ustaw kotły

Dziennik ustaw zmiana zapisów ustawy 25.02.2019

 

Kotły wodne Klaster-5 11, 14 oraz 24 przeznaczone są do przygotowania ciepłej wody w układach centralnego ogrzewania do temperatury na wyjściu z kotła nie przekraczającej 90°C.
Można je stosować w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zarówno grawitacyjnych jak i w obiegu wymuszonym tzw. pompowym.
Przeznaczone są do ogrzewania budynków mieszkalnych, wspólnot mieszkaniowych, małych i dużych gospodarstw wiejskich, warsztatów, obiektów użyteczności publicznej takich jak: urzędy, pawilony handlowe i szkoły, obiekty produkcyjne i inne.

Promocyjna cena detaliczna brutto za model Klaster5-11 7600zł, Klaster5- 14 8600zł, Klaster5-24 w cenie 9700zł

Dobór kotła do instalacji

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Moc cieplna znamionowa kotła tzn. moc trwale uzyskiwana przy spalaniu paliwa powinna być równa obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła dla ogrzewania budynku lub nieco wyższa (do 10%).

Kotły Klaster-5 11, 14 oraz 24 mogą być stosowane wyłącznie w instalacjach systemu otwartego zabezpieczonego zgodnie z PN-91/B-02413 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania”. W układzie zamkniętym dopuszczalny montaż tylko w przypadku zastosowania wężownicy schładzającej.

Wybór opcji wyjść spalin

Wyjście spalin tylne lub górne standardowo jest zakończone na okrągło pod rurę 160mm

Kosz z lewej lub prawej strony

Klaster5-14, Klaster 5-24

*Ekogroszek, mieszanka 55% węgla kamiennego sort. Gk.II i 45% koksu sort.Gk.II

*Groszek energetyczny 31-Gk II-26/7 wg PN-82/G-97003 tzw. ekogroszek.

Klaster5 -11

*Ekogroszek węgla kamiennego typu 32.1 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 paliwo klasy A1, sortyment GK.I, Gk.II granulacja 5-25mm. Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu spalania paliwo powinno mieć niska spiekalność, optymalnie 0-10 RI a max <15RI.

Polecamy do kotłów Klaster5:

Okres letni, ciepła jesień czy ciepła wiosna:

Retopal z PGG, zwykły Anmag z Imex-Piechota (paliwa 24-26MJ o niskiej spiekalności, bezproblemowe pod względem spalania, tworzące niewielkie, wypalone spieki a’la popcorn)

Sezon zimowy:

Paliwa wysokokaloryczne w kolejności:

* Najlepiej Karlik z PGG, (26-28MJ, w stanie suchym w laboratorium 28MJ), dobrze się wypala, można w nie nawet mocniej dmuchnąć i nie zrobi spieku klinującego podajnik. Mała zawartość popiołu, czystość spalania pod względem emisyjnym.

* Skarbek z Piekar 26-28MJ (wcześniej badany na tym paliwie był Skamp-PV 13kW, dane z laboratorium kaloryczność 27,9MJ), mała ilość popiołu, wysoka wydajność, czystość spalania pod względem emisyjnym

* Ekoret 26-27MJ, testowany na pierwszych badaniach Skamp-PV 13kW 5klasa, kaloryczność 26,5MJ w laboratorium (2017r), próbka do badań z firmy Konzbi. Mało popiołu, ładnie się wypalał, minusem było zabrudzenie na ciemno wymiennika ciepła.

* Bartex Gold 27-29MJ, Sobianek Gold 27-29MJ, Anmag Gold z Imex-Piechota 26-27MJ

* Warunkowo Skarbek z Bobrka 28-29MJ, warunkowo, gdyż można trafić na dostawę o wyższej spiekalności, co może stwarzać problemy z właściwym spalaniem i tworzeniem spieków, może wymagać w takim wypadku domieszki czegoś o niskim RI np. Retopal, ekogroszek węgla brunatnego np. z Ledvic lub Komoran czy domieszki Pelletu nawet w udziale objętościowym 50:50

  • warunkowo Pieklorz z Chwałowic (26-27MJ), podobnie j.w.

Paliwa, których należy unikać: 

* nie polecamy stosować szczególnie w kotle Klaster 5-11kW z palnikiem stałym opału o nazwie Wesoła (ok.30MJ) opał teoretycznie o niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności, ale niestety często wysoka spiekalność i sa problemy z jego dobrym wypalaniem, potrafi zrzucić niewypalony czarny koks, tworzy zlepione spieki na palniku (z palnika może wychodzić zlepiona kolba spieku), szybciej gaśnie w podtrzymaniu
* nie stosować w kotle Klaster 5 Tauron Ekogroszek (różowe worki) oraz aktualny Jaret-Plus, mieszanka węgli do ich powstania może mieć bardzo wysokie RI do 25, nie nadaje się do spalania w kotłach retortowych niskiej mocy z małymi palnikami

* nie stosować w kotle klaster 5-11kW podobnie j.w. ekogroszek “wujek” lub “wieczorek”, ze względu na wyższą spiekalność nie nadaje się do kotłów retortowych małych mocy

Nowy palnik Ardeo Eco-burn, symbol AZP-T powstały pod wymogi ecodesign, żeliwne palenisko nawiercane, dostępny w mocach max. AZP-T do 12, AZP-TR do 15kW oraz AZP-TR do 25kW

Dla palnika przygotowany został nowy wzór kosza zasypowego

Palniki serii eco-burn 2018 posiadają podzielone napowietrzenie dostosowane do sterowników z modulacją mocy. Odpowiedni podział napowietrzenia gwarantuje utrzymanie wysokiej sprawności w szerokim zakresie mocy.

Palnik przeznaczony jest do spalania ekogroszków o max. RI do 15, paliwo w granulacji do 25mm.

Nowy Eco-burn jest palnikiem tzw. nowej generacji dzięki ślimakowi z przeciwzwojem w strefie spalania. Paliwo jest mieszane i wypiętrzane do właściwej strefy spalania bez efektów kruszenia czy zapychania palnika jak w przypadku modeli opartych typowo na budowie retorty fajkowej. Odpowiednia konstrukcja palnika zapewnia czyste, ekonomiczne spalanie także przy zejściu kotła na niskie moce w granicy obciążenia cieplnego 4-5kW. Szerokie ranty dopalające są gwarantem dobrego wypalania paliwa przy pracy kotła na wysokich mocach podczas mrozów.

Klaster5-11 wyposażony jest w palnik AZP-T 12, Klaster 5-14 montujemy wersję obrotową AZP-TR 15, Klaster 5-24 montujemy wersję obrotową AZP-TR 25

Charakterystyka kotłów Klaster – 5

L.p. Wyszczególnienie

Jedn.

Typ kotła

11

14

24
1. Znamionowa moc cieplna

kW

12 14,7 23,5
2. Praca w zakresie mocy kW 3,6 – 12,2 4 – 14,7 6,1 – 23,5
3. Powierzchnia ogrzewalna m2 1,5 1,9 2,8
4. Zużycie paliwa max* kg/h 1,55-1,65 > 1,88 > 3,03
5. Zużycie paliwa 30% mocy kg/h 0,47-0,51 0,57 0,93
6. Średnie dobowe spalanie kg 8 – 18 10 – 25 15 – 30
7. Masa zestawu kg ~295 ~460 ~550
8. Pojemność wodna dm3 68 93 105
9. Ciąg kominowy Pa 12 15 18
10. Min. zalecana średnica komina ceramicznego mm 160 160 160 – 180
11. Orientacyjna wysokość komina m 6 4-6 6
12. Ciśnienie robocze

MPa

0,1 – 0,15 0,15 0,15
13. Sprawność cieplna 88,9-89,4 88,7 – 91,4
14. Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia** m2 przy stratach
90-120
W/m2
50-100 50 – 120 130 – 180
m2 przy stratach
70-80
W/m2
90-150 80 – 160 180 – 300
15. Wysokość korpusu kotła mm 1050 / 1250 z koszem* 1350 1450
16. Szerokość bez podajnika mm 490 520 520
17. Szerokość z podajnikiem mm 1100 1180 1180
18. Długość (głębokość) mm 750 930 930