05.2022

W związku z zapytaniami o stare kotły i ich klasę.

Wcześniej w Polsce mieliśmy specyficzną sytuację, w której Instytut Energetyki Warszawa (ITGiS, OTGiS Łódź) oraz Urząd Dozoru Technicznego po ok. 2005r badały wg PN-EN 303-5:2002  (tyle trwało przełożenie normy na język polski i jej wprowadzenie) natomiast ICHPW Zabrze robiło wg swojego podejścia marketingowego, gdzie namówili gminy głównie na śląsku do korzystania z ich certyfikatów. Na podstawie wielu ustaw i uchwał miejskich miast śląska wymagano certyfikatu z Zabrza do dotacji na podstawie tabeli z roku 2006 dr.inż. Jacka Zawistowkiego byłego dyrektora ICHPW . Ówczesny dyrektor w wielu publikacjach naukowych i prasowych informował,że badania wg PN-EN 303-5:2002 nie są w Polsce wymagane a ich klasa A oraz B tę normę uzupełniają.

Na wszystkich certyfikatach z Zabrza pod tabelą z wynikami znajdą Państwo adnotację “Przebadano zgodnie z PN-EN 303-5 , pkt od… do… tu jednak jest jeden problem, Zabrze nie podawało wyodrębnionej emisji OGC pisząc we wczesnych atestach TOC a później zanieczyszczenia organiczne i informując, że OGC jest elementem tej emisji (zapisy tego typu znajdują się w archiwalnych uchwałach danych miast śląska z powołaniem się na dr. inż. Jacka Zawistowskiego)

 

Zatem szanowni Państwo posiadając od nas kocioł serii Skamp z lat 2006 do 2017 typoszereg 17-350kW miał atest z Łodzi,piszemy klasa 3cia. Atesty na 12 do 50kW oraz 25 do 50kW, to także atesty z ICHPW klasa B, która opierała się na klasie 3ej normy PN-EN 303-5:2002 oraz 2012, tutaj także wg publikacji archiwalnych ICHPW podajemy klasa 3cia.

 

Największy problem jest z klasyfikacją kotłów <10kW, one wg PN-EN 303-5:2002 nie musiały być badane, wymagano badań powyżej mocy 10kW a mniejsze podciągano pod najmniejsza zbadaną jednostkę >10kW mocy. W świetle dzisiejszych zapisów PN-EN 303-5:2012 nie potrafimy odpowiedzieć jak należy zaznaczać kotły <10kW mocy, czy jako bezklasowe czy jak można było wcześniej i podciągać je pod najmniejszą zbadaną jednostkę >10kW mocy. Najpewniej bezpieczniej będzie zapisać kotły< 10kw jako bezklasowe, zostawiamy to jednak do Państwa oceny podając jak to w latach wcześniejszych wyglądało.

 

Co ważne norma PN-EN 303-5:2002 – wymagała badania kotłów dopiero powyżej 10kW, ale zarówno PN-EN 303-5:2002 jak też PN-EN 303-5:2012 nie wymagały badania każdego kotła.

Co to oznacza? Zbadanie kotła o dokładnie np. mocy 12,5kW oraz 25kW z automatu nadawało ważność na jednostki pomiędzy np. 15, 17kW, 20, 22kW. Badanie kotła 25 do 50kW, to z automatu ważne badania dla 30kW, 35kW, 45kW… Norma wymaga badania kotła nie większego jak stosunek 1:2, wszystko co pomiędzy wchodzi w ramy badania. Ten zapis zmieniły dopiero wymogi ECODESIGN, które wymagają badania każdej jednostki mocy kotła osobno.

 

Klasa 3-cia oznacza:

* Emisja CO <= 3000 mg/m3

* Emisja Pyłu (cząstki stałe) <= 125mg/m3 i ten parametr najczęściej decyduje o klasie 3-ej

* Emisja OGC <= 100mg/m3 (tu dla ICHPW zawiera się w TOC lub Zanieczyszczenia Organiczne)

* Sprawność kotła >78%

 

Często jeszcze w roku 2016 niektóre gminy dotowały kotły ekogroszkowe wg starego atestu z Zabrza. Wymogi i pierwsze szersze badania na klasę 5-tą to od jesieni 2016r a większa skala zaczęła się po zmianie ustawy w roku 2017

Pierwsze badania wg nowych klas od 3 do 5 po przełożeniu normy PN-EN 303-5:2012 odbywały się od września 2013roku, do tego czasu jeszcze ICHPW wydawała swoje atesty klasa A oraz B. Między rokiem 2013 a 2016 bardzo mała liczna producentów miała pierwsze nowe badania (po wykonaniu nowych konstrukcji kotłów) i na rynku mamy bardzo mało jednostek klasy 4-ej, to tylko te kotły, którym na początku nie wyszły badania na klasę 5-tą. Do jesieni 2016 gminy w Polsce miały podział dotacji najniższa dla klasy 3-ej, wyższa dla klasy 4-ej i najwyższa dla klasy 5-ej.

Ustawa z 05.09.2017

Ta ustawa miała zasadniczy błąd i lukę prawną, którą wykorzsytało część producentów robiąc kotły bez badań i korzystając z zapisu o produkcji kotłów na biomasę niedrzewną.

Niestety od 05.09.2017 do 2019 na rynek wypuszczono masę kotłów bez badań z dopiskiem kocioł na biomasę niedrzewną.

Prawnie ten bubel prawny poprawiono dopiero w roku 2019 kolejną poprawka ustawy.

Poprawka ustawa z dnia 25.02.2019

Archiwalne atesty dla starej konstrukcji Skamp (plus/premium)

Kotły tłokowe serii OPAL produkowane od 2002 do 2010 miały atest wydany przez ITGiS, ale jeszcze w czasie, gdy obowiązywały Polskie Normy, ta seria w świetle dzisiejszych wymogów musi byc wpisywana jako bezklasowa lub poniżej 3ej klasy. Podobnie jak stare, także przebadane kotły zasypowe, miałowe serii SEKOM oraz SEKOM-GK (KSWM). Dołączone do nich atesty są wg starych, polskich badań.

02.2021

Od 1stycznia 2021 przy pozwoleniach na budowę domu obowiązuje nowe WT2021 , gdzie preferowanym paliwem jako odnawialne i przyjazne środowisku jest pellet. Kotły na gaz, olej, ekogroszek przy pozwoleniu na budowę wydanym po 01.2021 nie mogą być jedynym źródłem ogrzewania, należy dodać panele fotowoltaiczne a sam dom powinien mieć rekuperację z odzyskiem ciepła. Inaczej wygląda to w przypadku paliwa typu pellet, tutaj proekologiczne podejście do paliwa jako odnawialnego i przyjaznego środowisku pozwala na to, aby kocioł pelletowy był jedynym źródłem ciepła, a sam dom przy kotle pelletowym zmieści się także z wentylacją grawitacyjną w nowych normach WT2021.

Z tego względu nasz pierwszy kocioł Skamp-PV 20kw uprzednio ekogroszkowy posiadający 5klasę dostosowaliśmy do pelletu i przebadaliśmy na koniec roku 2020. Kocioł po zmianie paliwa na pellet ma moc 15kW oraz emisje pyłu 20mg/m3 kwalifikująca kocioł jako tzw podwyższony standard do otrzymania wyższej dotacji z programu czyste powietrze, który wejdzie w życie od 01.07.2021, na kocioł będzie można uzyskać wyższą dotację.

Kocioł Skamp-PV 15kW pelletowy oprócz Ecodesignu, emisji pyłu do 20mg/m3 posiada także energetyczną klasę A+

Pionowy wymiennik z innowacyjnym grillem spalinowym oraz półautomatycznymi czyszczakami.

Skamp-PV 15 pellet

 

01.2021

W naszej ofercie pozostają kotły na ekogroszek spełniające wymogi Ecodesign a także posiadające klasę energetyczną B.

Ze strony schodzi konstrukcja Klaster na ekogroszek ze względu na fakt,że większość mocy była w klasie C, która nie podlega dotacji.

Kotły na ekogroszek seria Technix z palnikiem SV200, ponownym badaniom poddane zostały jednostki o mocach 12 oraz 24kW w laboratorium ZETOM w Katowicach, obecnie cały typoszereg od 9kW do 48kW posiada 5klasę, Ecodesign oraz każda moc jest w klasie energetycznej B.

Model kotła Technix jest przebadany łącznie przez 3 akredytowane laboratoria, część mocy posiada podwójne atesty 5ej klasy.

03.2020

Do oferty wchodzi konstrukcja kotła Technix Pel w mocach 10, 15, 24, 38kW. Podstawowe paliwo pellet klasy A1, kryza separująca opał w koszu od tego na podajniku dolnym,  sterownik z automatyczną zapalarką, czujnikiem spalin, pojemnościowym oraz pogodowym dla układu za mieszaczem.

Kocioł z palnikiem pelletowym z możliwością zejścia do palenia ekogroszkiem. Nowość na rynku, konstrukcja dwupaliwowa z atestami na oba paliwa!

Technix PEL 10-48kW pellet

Prezentacja na przykładzie Technix 9kW wersja na sam ekogroszek oraz dwupaliwowy Technix Pel 10kW

 

 

01.2020

Od niedawna rozszerzyliśmy ofertę kotłów spełniających wymogi Ecodesign oraz najwyższej klasy 5-ej. Dane moce przebadane zostały w dwóch akredytowanych instytutach.

Konstrukcja kotła o nazwie Technix wychodzi w mocach 9, 12, 15, 19, 24, 30, 38, 48kW, palnik marki Technix typ SV200n oraz sterownik Technix typ Argos PID Plus

Kotły TECHNIX 9-48kW (SV200) ekogroszek

Sterownik Argos PID Plus pracujący na naszym kotle Skamp z SV200n-25 na budynku 270m2 słabiej izolowanym można podglądać on-line:

https://ekotlownia.pl/sterownik-7/675

Zakładka “statystyki” prezentuje na bieżąco wykresy pracy kotła

Sterownik ustawione ma strefy grzania:

 1. Między godziną 8:00 a godzina 17:00 na kotle jest wartość obniżona, podobnie za zaworem mieszającym
 2. Między godziną 17:00 a godziną 8:00 sterownik przechodzi do bardziej intensywnej pracy podnosząc temperatury na kotle oraz za zaworem mieszającym

Niżej przedstawiamy wykres pracy w strefie mocniejszego grzania w sezonie grzewczym. Stare budownictwo 270mkw

19.07.2019

Odebraliśmy z akredytowanego laboratorium nowe atesty na 5klasę oraz Ecodesign dla kotła Klaster 5-11, badania zakończone w marcu 2019r, ważność atestu od dnia 25.03.2019. Aktualnie ten sam wymiennik badamy ponownie z palnikiem pelletowym. Kocioł będzie uniwersalny i posiadający w pełni wymienną opcję ekogroszek/pellet.

 

01.03.2019

Z początkiem roku wróciła (weszła w życie) także ulga termomodernizacyjna premiująca uczciwe zakupy.

Warto prosić o fakturę zakupu

Ulga termomodernizacyjna

Dziennik ustaw 09.11.2018

Nowa ulga podatkowa zaczęła więc obowiązywać od 2019 r. Dodajmy, że ulga termomodernizacyjna obejmuje wyłącznie termomodernizację budynków jednorodzinnych, w tym wymianę kotłów na paliwo stałe. W ramach nowej ulgi podatkowej, która zaczęła obowiązywać od 2019 r., można odliczyć od dochodu przez trzy lata nawet 53 tys. zł

25.02.2019

Informujemy,że opublikowano w dzienniku ustaw nowelizację ustawy o kotłach. Wchodzi 14dni od daty publikacji, po 12.03.2019 zabronionym jest wprowadzanie na rynek kotłów na tzw biomasę niedrzewną czy też tzw podgrzewaczy wody użytkowej. Możecie to Państwo zwracać nieuczciwym przedsiębiorcom, zgłaszać do rzecznika obrony praw konsumentów czy do państwowej inspekcji handlowej.

Dziennik ustaw kotły 05.09.2017

Dziennik ustaw zmiana zapisów ustawy 25.02.2019

27.07.2018

Z dumą informujemy,że konstrukcja Skamp-PV 13kW została ponownie przebadana i oprócz V-ej klasy spełnia aktualnie także wymogi Ecodesign, które będą obowiązywać po 2020r. Kocioł został już także zgłoszony do listy kotłów w małopolsce, czekamy na jego dopisanie i uaktualnienie strony z kotłami pod dotacje.

Aktualnie podstawowym sterownikiem jest nowa wersja Argos PID WiFi, sterownik obsługuje 3pompy,dmuchawę, podajnik. Posiada algorytm pracy z modulacja mocy, można go rozbudować o moduł zaworu mieszającego, panel domowy oraz moduł internetowy WiFi. Bez dodatków bardzo prosty w obsłudze. Palnik, na którym osiągnięto Ecodesign: nowy model SV200 marki Technix.

 

10.04.2018

Wprowadzamy do oferty w zastępstwie kotła Skamp-Plus nowy model o nazwie Klaster-5 w mocach 14 oraz 23kW, nowa konstrukcja spełnia wymogi klasy V-ej, najwyższej wg PN-EN 303-5:2012 a także posiada zaświadczenie Ecodesign. Kocioł prosty w czyszczeniu z dostępem do kanałów dymowych od frontu. Wyposażony w nowy palnik Ardeo eco-burn powstały pod nowe wymogi. Czysta praca w szerokim zakresie mocy.

15.09.2017

Szanowni Państwo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn.01.08.2017 w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe informujemy, że zgodnie z zapisami rozporządzenia od 1października 2017r produkować można wyłącznie kotły spełniające V-klasę (najwyższą) wg normy PN-EN 303-5:2012. Kotły wyprodukowane do końca września można sprzedawać do końca czerwca 2018r

Niżej znajdziecie Państwo link do rozporządzenia opublikowanego w dzienniku ustaw poz.1690

Dziennik ustaw kotły

Zapraszamy do składania zamówień na konstrukcję SKAMP-PV dostępna w mocach 13 oraz 20kW spełniająca najwyższa V-klasę wg normy 303-5:2012

17.05.2017

Informujemy, że kolejny nasz produkt SKAMP-PV 13 przeszedł pomyślnie badania i spełnia wymogi najwyższej V-ej klasy normy europejskiej PN-EN 303-5:2012, co potwierdza atest wystawiony przez akredytowane w PCA laboratorium badawcze, numer akredytacji AB 1593. Jest to aktualnie prawdopodobnie najmniejsza pod względem mocy jednostka na rynku opalana ekogroszkiem węgla kamiennego spełniająca wymogi klasy V-ej.

12.09.2016

Wiedza na temat kotłów V klasy

 1. Jakie wyposażenie powinien posiadać kocioł V klasy
 • Powinien mieć zabezpieczenie przed cofaniem się płomienia zgodnie z zapisami normy. W naszym przypadku dla kotła Skamp-PV jest to tzw. kompensacja ciśnień w koszu
 • Zastosowany sterownik zgodnie z zapisami normy powinien mieć modulację mocy
 • Sterownik powinien posiadać STB działające zgodnie z zapisami normy z ręcznym kasowaniem alarmu
 • Sterownik powinien posiadać czujnik otwarcia klapy kosza. Otwarcie klapy kosza musi zatrzymać nadmuch i podawanie, powrót do pracy po zamknięciu klapy
 • W naszym przypadku są to specjalne wersje sterowników Skorpion/CobraII z algorytmem Elektro-Miz przygotowanym podczas badań, sterownik Iryd PID w takiej wersji, sterownik SPPv2 z czujnikiem klapy kosza

*******************************************************************

2. Badanie tylko w jednostkach akredytowanych a najlepiej jeszcze posiadających notyfikacje EU

W Polsce mamy kilka uznanych instytutów posiadających akredytację PCA do badania kotłów na zgodność z normą PN-EN 303-5:2012

są to m.in.

ICHPW Zabrze z numerem akredytacji AB 081

Instytut Energetyki, oddział badan kotłów grzewczych w Łodzi, numer akredytacji AB 087

Urząd Dozoru Technicznego W-wa, oddział badań kotłów Poznań, numer akredytacji AB 001

Laboratorium P.W.T.K.”Termo-Tech”, numer akredytacji AB 1593

Każdy klient ma prawo sprawdzić zakres uprawnień danego instytutu na stronie Polskiego Centrum Akredytacji, www.pca.gov.pl , należy wybrać “akredytowane podmioty“, dalej “laboratoria badawcze” po podaniu numeru akredytacji wyskoczą uprawnienia danej jednostki, pod tabelą pojawi się odnośnik na który należy kliknąć np. AB 087 i pod spodem pod napisem “zakres akredytacji” pojawi się plik w formacie pdf, w przypadku kotłów w tabelach należy szukać numeru odnoszącego się do normy PN-EN 303-5:2012

dla przykładu jednostka AB 081 nie ma pełnych uprawnień do badania kotłów na zgodność z normą, mogą zbadać parametry energetyczno-emisyjne a nie mają uprawnień do badania bezpieczeństwa m.in. zagotowanie wody w kotle, działanie sterownika i prawidłowość zadziałania STB, dopuszczenie i sprawdzenie poprawności zadziałania wężownicy schładzającej lub zaworu DBV-1.

Producenci mogą danej jednostce także zlecać tylko podstawowe sprawdzenie parametrów tj. sprawność na mocy 100% i 30%, emisje CO na 100%mocy i 30%, emisja OGC na 100% i 30%mocy i pył badany tylko na 100%. Tylko tyle wymaga norma. Producenci mogą jednak zlecić bardziej rozszerzony zakres badania, wówczas na ateście pojawią się dodatkowe pozycje np. emisja pyłu na 30%. W Polsce nie jest to wymagane, ale mogą być gminy lub inne Państwa EU, które mają prawo zażądać emisji pyłu także na 30%mocy.

*********************************************************************

3. Dodatkowe zalecenia w przypadku kotłów V klasy

Ze względu na wysokie sprawności na dole oraz górze mocy a także na niższe temp. spalin kotły powinny być podłączane do kominów ceramicznych a w przypadku kominów ceglanych należy zastosować wkład przewidziany przez jego producenta dla kotła na paliwa stałe.

Najczęściej obieg wody w takim kotle jest także zmodyfikowany, dochodzą kanały pionowe z daną formą nawrotu. Warto w tym wypadku zastosować jakąś formę ochrony powrotu. W przypadku naszego kotła po konsultacjach z laboratorium polecamy montaż zaworu 4-drogowego. Króćce zasilania i powrotu w naszym kotle mają średnicę 5/4cala, podłączenie należy wykonać zgodnie ze sztuką,  zawór mieszający powinien mieć taką samą średnicę tj. 5/4cala, podłączenie zasilania do zaworu oraz od zaworu do powrotu nie może być zwężane, także zachować średnicę rur 5/4cala, w tym miejscu jak najkrótsza droga z minimalną ilością kolanek. średnica rur może być zmniejszona do 1cala na odcinku zawór- instalacja grzewcza oraz instalacja grzewcza- powrót do zaworu. W przypadku instalacji mieszanych kolejność wpięcia powrotów powinna byc następująca, najbliżej kotła powrót z bojlera, następnie z grzejników i najdalej od kotła z podłogówki. Ręcznie ustawiany zawór 4d typu MIX M czy Esbe o średnicy 5/4cala to  koszt ok. 120zł, napędy do zaworu w przypadku chęci sterowania np. przez sterownik Iryd PID lub SPPv2 zaczynają się od kwoty ok.300zł

Na powrocie dla suchych węgli kamiennych zaleca się utrzymywać temp. 50st.C, minimalna dopuszczalna 45st.C

*********************************************************************

4. Dobór mocy kotła V klasy do danego budynku

Opierając się na naszych badaniach i testach doradzamy, aby jednostkę Skam-PV 20 dobierać do budynku tak jak starsze konstrukcje o mocy 15-16kW (do ok. 150m2 dla starszych budynków ze słabą izolacją wraz z zapotrzebowaniem na CWU, ok. 90W/m2 straty ciepła lub do 200-250m2 nowego budownictwa o stratach ciepła 50-60W/m2).  Kocioł V klasy nie ma praktycznie żadnego zapasu ponad moc znamionową. Już na 21,3kW tracimy 1,5%sprawności i pojawia się więcej niedopału.

Trzeba pamiętać,że kocioł pracujący w laboratorium badany jest na dobrej jakości paliwie, odpowiednio suchym, które jest także na miejscu badane. Kocioł w laboratorium ustawiany jest przy użyciu aparatury badawczej i pracuje na stabilnym odbiorze ciepła z właściwie dobranym przepływem wody.

W rzeczywistości oraz w realnych warunkach domowej eksploatacji kotły opalamy różnej jakości paliwem a instalacje nie zawsze są poprawnie wykonane, dochodzą termostaty pokojowe, osobne grzanie CWU szybko zmieniające zapotrzebowanie na moc.

Spodziewamy się także na podstawie własnych testów,że realnie generowane temp. spalin na węglach kupowanych na lokalnych składach będą ok. 40-50st.C wyższe od tych uzyskanych na dobrej jakości paliwie i stabilnej instalacji w laboratorium.

Na nowej podstronie dla kotła Skamp-PV przedstawimy także częściowe wyniki z naszego testu na stanowisku próbnym, gdzie spalany był groszko-miał, na mocy ok.16kW temp. spalin wynosiła 160st.C.

*********************************************************************

Dn. 05.09.2016 otrzymaliśmy także atest na nasz nowy wyrób

Kocioł Skam-PV , atest jest na moc 20kW, atest podaje wyniki z mocy 20 oraz 6kW (30%mocy zgodnie z normą),  na stronie nowego produktu podamy jednak wszystkie wyniki badań z raportu i testów w laboratorium. Podamy spalanie, sprawność dla mocy 5,4kW, 6kW, 17,6kW, 20kW. Max sprawdzona w laboratorium moc, do której utrzymujemy wysokie parametry pracy wynosi 21,3kW, wyniki spalania i sprawności także podamy dla mocy max.

Przy wcześniejszych testach na mocach 17,6kW oraz 21,3kW kaloryczność paliwa wynosiła 27,123MJ, generowane temp. spalin były na poziomie 130-135,3st.C, ostateczne badanie było na nowej dostawie paliwa, na mocy 20kW temp. spalin wyniosła średnio 118st.C. W tabeli technicznej podamy widełki spalin 120-140st.C, na mocy obniżonej spaliny 75-85st.C. Instrukcja zawiera zapis odnośnie kominów ceramicznych lub stosowania wkładów kominowych. Zgodnie z normą powinny być one stosowane, gdy temp. spalin wylotowych przy mocy nominalnej przekracza temp. otoczenia o mniej niż 160K. Ma to zapobiegać możliwości osadzania się sadzy, niewystarczającego ciągu kominowego, czy kondensacji w kanałach spalinowych. Oczywiście komin zawsze powinien być szczelny, bez przewężeń i jednakowo ocieplony na całym odcinku.
Ciąg kominowy na mocy 21,3kW wynosił podczas badania 20Pa  , na mocy 17,6kW – 17,6Pa, na mocy obniżonej 5,4kW ciąg kominowy 5,9Pa. Nie dysponujemy jeszcze podobnymi danymi z mocy 20 oraz 6kW.

Kocioł planujemy wprowadzić od października do oferty. W raporcie z badań dopuszczone mamy więcej sterowań. Podstawowym sterownikiem będzie model Skorpion z obsługa 2pomp i algorytmem stworzonym dla nowego palnika do badań. Sterowniki Skorpion oraz Iryd PID do kotła V klasy wyposażone będą także standardowo w czujnik otwarcia klapy kosza, STB zgodnie z zapisami normy z ręcznym kasowaniem alarmu.

Kocioł oferowany będzie z palnikiem nowej generacji o nazwie SV-200 badanym i poprawianym na stanowisku w laboratorium. Czekając na pełen raport poinformujemy w stosownym czasie, czy dopuszczony będzie także drugi palnik jako rozwiązanie alternatywne. Dla palnika SV-200 sterownik Skorpion lub Iryd PID. Ewentualne wprowadzenie drugiego palnika uzależnione będzie od zgody laboratorium. Więcej szczegółów w październiku.

świadectwo małe2świadectwo małe

*********************************************************************

 

Zachęcamy do korzystania z najnowszych rozwiązań.

mgr Jarosław Orłowski
PPHU SEKOM-Łucki
Producent Kotłów C.O.
Rok założenia 1973
Kowalew, ul.24 Stycznia 10
63-300 Pleszew 1
tel/fax (062) 742-72-70
e-mail: sekom@sekom-pleszew.com.pl
www.sekom-pleszew.com.pl

05.2022

W związku z zapytaniami o stare kotły i ich klasę.

Wcześniej w Polsce mieliśmy specyficzną sytuację, w której Instytut Energetyki Warszawa (ITGiS, OTGiS Łódź) oraz Urząd Dozoru Technicznego po ok. 2005r badały wg PN-EN 303-5:2002  (tyle trwało przełożenie normy na język polski i jej wprowadzenie) natomiast ICHPW Zabrze robiło wg swojego podejścia marketingowego, gdzie namówili gminy głównie na śląsku do korzystania z ich certyfikatów. Na podstawie wielu ustaw i uchwał miejskich miast śląska wymagano certyfikatu z Zabrza do dotacji na podstawie tabeli z roku 2006 dr.inż. Jacka Zawistowkiego byłego dyrektora ICHPW . Ówczesny dyrektor w wielu publikacjach naukowych i prasowych informował,że badania wg PN-EN 303-5:2002 nie są w Polsce wymagane a ich klasa A oraz B tę normę uzupełniają.

Na wszystkich certyfikatach z Zabrza pod tabelą z wynikami znajdą Państwo adnotację “Przebadano zgodnie z PN-EN 303-5 , pkt od… do… tu jednak jest jeden problem, Zabrze nie podawało wyodrębnionej emisji OGC pisząć we wczesnych atestach TOC a później związki organiczne i inf0ormując, że OGC jest elementem tej emisji (zapisy tego typu znajdują się w archiwalnych uchwałach danych miast śląska z powołaniem się na dr. inż. Jacka Zawistowskiego)

 

Zatem szanowni Państwo posiadając od nas kocioł serii Skamp z lat 2006 do 2017 typoszereg 17-350kW miał atest z Łodzi,piszemy klasa 3cia. Atesty na 12 do 50kW oraz 25 do 50kW, to także atesty z ICHPW klasa B, która opierała się na klasie 3ej normy PN-EN 303-5:2002 oraz 2012, tutaj także wg publikacji archiwalnych ICHPW podajemy klasa 3cia.

 

Największy problem jest z klasyfikacją kotłów <10kW, one wg PN-EN 303-5:2002 nie musiały być badane, wymagano badań powyżej mocy 10kW a mniejsze podciągano pod najmniejsza zbadaną jednostkę >10kW mocy. W świetle dzisiejszych zapisów PN-EN 303-5:2012 nie potrafimy odpowiedzieć jak należy zaznaczać kotły <10kW mocy, czy jako bezklasowe czy jak można było wcześniej i podciągać je pod najmniejszą zbadaną jednostkę >10kW mocy. Najpewniej bezpieczniej będzie zapisać kotły< 10kw jako bezklasowe, zostawiamy to jednak do Państwa oceny podając jak to w latach wcześniejszych wyglądało.

 

Co ważne norma PN-EN 303-5:2002 – wymagała badania kotłów dopiero powyżej 10kW, ale zarówno PN-EN 303-5:2002 jak też PN-EN 303-5:2012 nie wymagały badania każdego kotła.

Co to oznacza? Zbadanie kotła o dokładnie np. mocy 12,5kW oraz 25kW z automatu nadawało ważność na jednostki pomiędzy np. 15, 17kW, 20, 22kW. Badanie kotła 25 do 50kW, to z automatu ważne badania dla 30kW, 35kW, 45kW… Norma wymaga badania kotła nie większego jak stosunek 1:2, wszystko co pomiędzy wchodzi w ramy badania. Ten zapis zmieniły dopiero wymogi ECODESIGN, które wymagają badania każdej jednostki mocy kotła osobno.

 

Klasa 3-cia oznacza:

* Emisja CO <= 3000 mg/m3

* Emisja Pyłu (cząstki stałe) <= 125mg/m3 i ten parametr najczęściej decyduje o klasie 3-ej

* Emisja OGC <= 100mg/m3 (tu dla ICHPW zawiera się w TOC lub Związki Organiczne)

* Sprawność kotła >78%

 

Często jeszcze w roku 2016 niektóre gminy dotowały kotły ekogroszkowe wg starego atestu z Zabrza. Wymogi i pierwsze szersze badania na klasę 5-tą to od jesieni 2016r a większa skala zaczęła się po zmianie ustawy w roku 2017

Pierwsze badania wg nowych klas od 3 do 5 po przełożeniu normy PN-EN 303-5:2012 odbywały się od września 2013roku, do tego czasu jeszcze ICHPW wydawała swoje atesty klasa A oraz B. Między rokiem 2013 a 2016 bardzo mała liczna producentów miała pierwsze nowe badania (po wykonaniu nowych konstrukcji kotłów) i na rynku mamy bardzo mało jednostek klasy 4-ej, to tylko te kotły, którym na początku nie wyszły badania na klasę 5-tą. Do jesieni 2016 gminy w Polsce miały podział dotacji najniższa dla klasy 3-ej, wyższa dla klasy 4-ej i najwyższa dla klasy 5-ej.

Ustawa z 05.09.2017

Ta ustawa miała zasadniczy błąd i lukę prawną, którą wykorzsytało część producentów robiąc kotły bez badań i korzystając z zapisu o produkcji kotłów na biomasę niedrzewną.

Niestety od 05.09.2017 do 2019 na rynek wypuszczono masę kotłów bez badań z dopiskiem kocioł na biomasę niedrzewną.

Prawnie ten bubel prawny poprawiono dopiero w roku 2019 kolejną poprawka ustawy.

Poprawka ustawa z dnia 25.02.2019

 

 

02.2021

Od 1stycznia 2021 przy pozwoleniach na budowę domu obowiązuje nowe WT2021 , gdzie preferowanym paliwem jako odnawialne i przyjazne środowisku jest pellet. Kotły na gaz, olej, ekogroszek przy pozwoleniu na budowę wydanym po 01.2021 nie mogą być jedynym źródłem ogrzewania, należy dodać panele fotowoltaiczne a sam dom powinien mieć rekuperację z odzyskiem ciepła. Inaczej wygląda to w przypadku paliwa typu pellet, tutaj proekologiczne podejście do paliwa jako odnawialnego i przyjaznego środowisku pozwala na to, aby kocioł pelletowy był jedynym źródłem ciepła, a sam dom przy kotle pelletowym zmieści się także z wentylacją grawitacyjną w nowych normach WT2021.

Z tego względu nasz pierwszy kocioł Skamp-PV 20kw uprzednio ekogroszkowy posiadający 5klasę dostosowaliśmy do pelletu i przebadaliśmy na koniec roku 2020. Kocioł po zmianie paliwa na pellet ma moc 15kW oraz emisje pyłu 20mg/m3 kwalifikująca kocioł jako tzw podwyższony standard do otrzymania wyższej dotacji z programu czyste powietrze, który wejdzie w życie od 01.07.2021, na kocioł będzie można uzyskać wyższą dotację.

Kocioł Skamp-PV 15kW pelletowy oprócz Ecodesignu, emisji pyłu do 20mg/m3 posiada także energetyczną klasę A+

Pionowy wymiennik z innowacyjnym grillem spalinowym oraz półautomatycznymi czyszczakami.

Skamp-PV 15 pellet

 

01.2021

W naszej ofercie pozostają kotły na ekogroszek spełniające wymogi Ecodesign a także posiadające klasę energetyczną B.

Ze strony schodzi konstrukcja Klaster na ekogroszek ze względu na fakt,że większość mocy była w klasie C, która nie podlega dotacji.

Kotły na ekogroszek seria Technix z palnikiem SV200, ponownym badaniom poddane zostały jednostki o mocach 12 oraz 24kW w laboratorium ZETOM w Katowicach, obecnie cały typoszereg od 9kW do 48kW posiada 5klasę, Ecodesign oraz każda moc jest w klasie energetycznej B.

Model kotła Technix jest przebadany łącznie przez 3 akredytowane laboratoria, część mocy posiada podwójne atesty 5ej klasy.

03.2020

Do oferty wchodzi konstrukcja kotła Technix Pel w mocach 10, 15, 24, 38kW. Podstawowe paliwo pellet klasy A1, kryza separująca opał w koszu od tego na podajniku dolnym,  sterownik z automatyczną zapalarką, czujnikiem spalin, pojemnościowym oraz pogodowym dla układu za mieszaczem.

Kocioł z palnikiem pelletowym z możliwością zejścia do palenia ekogroszkiem. Nowość na rynku, konstrukcja dwupaliwowa z atestami na oba paliwa!

Technix PEL 10-48kW pellet

Prezentacja na przykładzie Technix 9kW wersja na sam ekogroszek oraz dwupaliwowy Technix Pel 10kW

 

 

01.2020

Od niedawna rozszerzyliśmy ofertę kotłów spełniających wymogi Ecodesign oraz najwyższej klasy 5-ej. Dane moce przebadane zostały w dwóch akredytowanych instytutach.

Konstrukcja kotła o nazwie Technix wychodzi w mocach 9, 12, 15, 19, 24, 30, 38, 48kW, palnik marki Technix typ SV200n oraz sterownik Technix typ Argos PID Plus

Kotły TECHNIX 9-48kW (SV200) ekogroszek

Sterownik Argos PID Plus pracujący na naszym kotle Skamp z SV200n-25 na budynku 270m2 słabiej izolowanym można podglądać on-line:

https://ekotlownia.pl/sterownik-7/675

Zakładka “statystyki” prezentuje na bieżąco wykresy pracy kotła

Sterownik ustawione ma strefy grzania:

 1. Między godziną 8:00 a godzina 17:00 na kotle jest wartość obniżona, podobnie za zaworem mieszającym
 2. Między godziną 17:00 a godziną 8:00 sterownik przechodzi do bardziej intensywnej pracy podnosząc temperatury na kotle oraz za zaworem mieszającym

Niżej przedstawiamy wykres pracy w strefie mocniejszego grzania w sezonie grzewczym. Stare budownictwo 270mkw

19.07.2019

Odebraliśmy z akredytowanego laboratorium nowe atesty na 5klasę oraz Ecodesign dla kotła Klaster 5-11, badania zakończone w marcu 2019r, ważność atestu od dnia 25.03.2019. Aktualnie ten sam wymiennik badamy ponownie z palnikiem pelletowym. Kocioł będzie uniwersalny i posiadający w pełni wymienną opcję ekogroszek/pellet.

 

01.03.2019

Z początkiem roku wróciła (weszła w życie) także ulga termomodernizacyjna premiująca uczciwe zakupy.

Warto prosić o fakturę zakupu

Ulga termomodernizacyjna

Dziennik ustaw 09.11.2018

Nowa ulga podatkowa zaczęła więc obowiązywać od 2019 r. Dodajmy, że ulga termomodernizacyjna obejmuje wyłącznie termomodernizację budynków jednorodzinnych, w tym wymianę kotłów na paliwo stałe. W ramach nowej ulgi podatkowej, która zaczęła obowiązywać od 2019 r., można odliczyć od dochodu przez trzy lata nawet 53 tys. zł

25.02.2019

Informujemy,że opublikowano w dzienniku ustaw nowelizację ustawy o kotłach. Wchodzi 14dni od daty publikacji, po 12.03.2019 zabronionym jest wprowadzanie na rynek kotłów na tzw biomasę niedrzewną czy też tzw podgrzewaczy wody użytkowej. Możecie to Państwo zwracać nieuczciwym przedsiębiorcom, zgłaszać do rzecznika obrony praw konsumentów czy do państwowej inspekcji handlowej.

Dziennik ustaw kotły 05.09.2017

Dziennik ustaw zmiana zapisów ustawy 25.02.2019

27.07.2018

Z dumą informujemy,że konstrukcja Skamp-PV 13kW została ponownie przebadana i oprócz V-ej klasy spełnia aktualnie także wymogi Ecodesign, które będą obowiązywać po 2020r. Kocioł został już także zgłoszony do listy kotłów w małopolsce, czekamy na jego dopisanie i uaktualnienie strony z kotłami pod dotacje.

Aktualnie podstawowym sterownikiem jest nowa wersja Argos PID WiFi, sterownik obsługuje 3pompy,dmuchawę, podajnik. Posiada algorytm pracy z modulacja mocy, można go rozbudować o moduł zaworu mieszającego, panel domowy oraz moduł internetowy WiFi. Bez dodatków bardzo prosty w obsłudze. Palnik, na którym osiągnięto Ecodesign: nowy model SV200 marki Technix.

 

10.04.2018

Wprowadzamy do oferty w zastępstwie kotła Skamp-Plus nowy model o nazwie Klaster-5 w mocach 14 oraz 23kW, nowa konstrukcja spełnia wymogi klasy V-ej, najwyższej wg PN-EN 303-5:2012 a także posiada zaświadczenie Ecodesign. Kocioł prosty w czyszczeniu z dostępem do kanałów dymowych od frontu. Wyposażony w nowy palnik Ardeo eco-burn powstały pod nowe wymogi. Czysta praca w szerokim zakresie mocy.

15.09.2017

Szanowni Państwo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn.01.08.2017 w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe informujemy, że zgodnie z zapisami rozporządzenia od 1października 2017r produkować można wyłącznie kotły spełniające V-klasę (najwyższą) wg normy PN-EN 303-5:2012. Kotły wyprodukowane do końca września można sprzedawać do końca czerwca 2018r

Niżej znajdziecie Państwo link do rozporządzenia opublikowanego w dzienniku ustaw poz.1690

Dziennik ustaw kotły

Zapraszamy do składania zamówień na konstrukcję SKAMP-PV dostępna w mocach 13 oraz 20kW spełniająca najwyższa V-klasę wg normy 303-5:2012

17.05.2017

Informujemy, że kolejny nasz produkt SKAMP-PV 13 przeszedł pomyślnie badania i spełnia wymogi najwyższej V-ej klasy normy europejskiej PN-EN 303-5:2012, co potwierdza atest wystawiony przez akredytowane w PCA laboratorium badawcze, numer akredytacji AB 1593. Jest to aktualnie prawdopodobnie najmniejsza pod względem mocy jednostka na rynku opalana ekogroszkiem węgla kamiennego spełniająca wymogi klasy V-ej.

12.09.2016

Wiedza na temat kotłów V klasy

 1. Jakie wyposażenie powinien posiadać kocioł V klasy
 • Powinien mieć zabezpieczenie przed cofaniem się płomienia zgodnie z zapisami normy. W naszym przypadku dla kotła Skamp-PV jest to tzw. kompensacja ciśnień w koszu
 • Zastosowany sterownik zgodnie z zapisami normy powinien mieć modulację mocy
 • Sterownik powinien posiadać STB działające zgodnie z zapisami normy z ręcznym kasowaniem alarmu
 • Sterownik powinien posiadać czujnik otwarcia klapy kosza. Otwarcie klapy kosza musi zatrzymać nadmuch i podawanie, powrót do pracy po zamknięciu klapy
 • W naszym przypadku są to specjalne wersje sterowników Skorpion/CobraII z algorytmem Elektro-Miz przygotowanym podczas badań, sterownik Iryd PID w takiej wersji, sterownik SPPv2 z czujnikiem klapy kosza

*******************************************************************

2. Badanie tylko w jednostkach akredytowanych a najlepiej jeszcze posiadających notyfikacje EU

W Polsce mamy kilka uznanych instytutów posiadających akredytację PCA do badania kotłów na zgodność z normą PN-EN 303-5:2012

są to m.in.

ICHPW Zabrze z numerem akredytacji AB 081

Instytut Energetyki, oddział badan kotłów grzewczych w Łodzi, numer akredytacji AB 087

Urząd Dozoru Technicznego W-wa, oddział badań kotłów Poznań, numer akredytacji AB 001

Laboratorium P.W.T.K.”Termo-Tech”, numer akredytacji AB 1593

Każdy klient ma prawo sprawdzić zakres uprawnień danego instytutu na stronie Polskiego Centrum Akredytacji, www.pca.gov.pl , należy wybrać “akredytowane podmioty“, dalej “laboratoria badawcze” po podaniu numeru akredytacji wyskoczą uprawnienia danej jednostki, pod tabelą pojawi się odnośnik na który należy kliknąć np. AB 087 i pod spodem pod napisem “zakres akredytacji” pojawi się plik w formacie pdf, w przypadku kotłów w tabelach należy szukać numeru odnoszącego się do normy PN-EN 303-5:2012

dla przykładu jednostka AB 081 nie ma pełnych uprawnień do badania kotłów na zgodność z normą, mogą zbadać parametry energetyczno-emisyjne a nie mają uprawnień do badania bezpieczeństwa m.in. zagotowanie wody w kotle, działanie sterownika i prawidłowość zadziałania STB, dopuszczenie i sprawdzenie poprawności zadziałania wężownicy schładzającej lub zaworu DBV-1.

Producenci mogą danej jednostce także zlecać tylko podstawowe sprawdzenie parametrów tj. sprawność na mocy 100% i 30%, emisje CO na 100%mocy i 30%, emisja OGC na 100% i 30%mocy i pył badany tylko na 100%. Tylko tyle wymaga norma. Producenci mogą jednak zlecić bardziej rozszerzony zakres badania, wówczas na ateście pojawią się dodatkowe pozycje np. emisja pyłu na 30%. W Polsce nie jest to wymagane, ale mogą być gminy lub inne Państwa EU, które mają prawo zażądać emisji pyłu także na 30%mocy.

*********************************************************************

3. Dodatkowe zalecenia w przypadku kotłów V klasy

Ze względu na wysokie sprawności na dole oraz górze mocy a także na niższe temp. spalin kotły powinny być podłączane do kominów ceramicznych a w przypadku kominów ceglanych należy zastosować wkład przewidziany przez jego producenta dla kotła na paliwa stałe.

Najczęściej obieg wody w takim kotle jest także zmodyfikowany, dochodzą kanały pionowe z daną formą nawrotu. Warto w tym wypadku zastosować jakąś formę ochrony powrotu. W przypadku naszego kotła po konsultacjach z laboratorium polecamy montaż zaworu 4-drogowego. Króćce zasilania i powrotu w naszym kotle mają średnicę 5/4cala, podłączenie należy wykonać zgodnie ze sztuką,  zawór mieszający powinien mieć taką samą średnicę tj. 5/4cala, podłączenie zasilania do zaworu oraz od zaworu do powrotu nie może być zwężane, także zachować średnicę rur 5/4cala, w tym miejscu jak najkrótsza droga z minimalną ilością kolanek. średnica rur może być zmniejszona do 1cala na odcinku zawór- instalacja grzewcza oraz instalacja grzewcza- powrót do zaworu. W przypadku instalacji mieszanych kolejność wpięcia powrotów powinna byc następująca, najbliżej kotła powrót z bojlera, następnie z grzejników i najdalej od kotła z podłogówki. Ręcznie ustawiany zawór 4d typu MIX M czy Esbe o średnicy 5/4cala to  koszt ok. 120zł, napędy do zaworu w przypadku chęci sterowania np. przez sterownik Iryd PID lub SPPv2 zaczynają się od kwoty ok.300zł

Na powrocie dla suchych węgli kamiennych zaleca się utrzymywać temp. 50st.C, minimalna dopuszczalna 45st.C

*********************************************************************

4. Dobór mocy kotła V klasy do danego budynku

Opierając się na naszych badaniach i testach doradzamy, aby jednostkę Skam-PV 20 dobierać do budynku tak jak starsze konstrukcje o mocy 15-16kW (do ok. 150m2 dla starszych budynków ze słabą izolacją wraz z zapotrzebowaniem na CWU, ok. 90W/m2 straty ciepła lub do 200-250m2 nowego budownictwa o stratach ciepła 50-60W/m2).  Kocioł V klasy nie ma praktycznie żadnego zapasu ponad moc znamionową. Już na 21,3kW tracimy 1,5%sprawności i pojawia się więcej niedopału.

Trzeba pamiętać,że kocioł pracujący w laboratorium badany jest na dobrej jakości paliwie, odpowiednio suchym, które jest także na miejscu badane. Kocioł w laboratorium ustawiany jest przy użyciu aparatury badawczej i pracuje na stabilnym odbiorze ciepła z właściwie dobranym przepływem wody.

W rzeczywistości oraz w realnych warunkach domowej eksploatacji kotły opalamy różnej jakości paliwem a instalacje nie zawsze są poprawnie wykonane, dochodzą termostaty pokojowe, osobne grzanie CWU szybko zmieniające zapotrzebowanie na moc.

Spodziewamy się także na podstawie własnych testów,że realnie generowane temp. spalin na węglach kupowanych na lokalnych składach będą ok. 40-50st.C wyższe od tych uzyskanych na dobrej jakości paliwie i stabilnej instalacji w laboratorium.

Na nowej podstronie dla kotła Skamp-PV przedstawimy także częściowe wyniki z naszego testu na stanowisku próbnym, gdzie spalany był groszko-miał, na mocy ok.16kW temp. spalin wynosiła 160st.C.

*********************************************************************

Dn. 05.09.2016 otrzymaliśmy także atest na nasz nowy wyrób

Kocioł Skam-PV , atest jest na moc 20kW, atest podaje wyniki z mocy 20 oraz 6kW (30%mocy zgodnie z normą),  na stronie nowego produktu podamy jednak wszystkie wyniki badań z raportu i testów w laboratorium. Podamy spalanie, sprawność dla mocy 5,4kW, 6kW, 17,6kW, 20kW. Max sprawdzona w laboratorium moc, do której utrzymujemy wysokie parametry pracy wynosi 21,3kW, wyniki spalania i sprawności także podamy dla mocy max.

Przy wcześniejszych testach na mocach 17,6kW oraz 21,3kW kaloryczność paliwa wynosiła 27,123MJ, generowane temp. spalin były na poziomie 130-135,3st.C, ostateczne badanie było na nowej dostawie paliwa, na mocy 20kW temp. spalin wyniosła średnio 118st.C. W tabeli technicznej podamy widełki spalin 120-140st.C, na mocy obniżonej spaliny 75-85st.C. Instrukcja zawiera zapis odnośnie kominów ceramicznych lub stosowania wkładów kominowych. Zgodnie z normą powinny być one stosowane, gdy temp. spalin wylotowych przy mocy nominalnej przekracza temp. otoczenia o mniej niż 160K. Ma to zapobiegać możliwości osadzania się sadzy, niewystarczającego ciągu kominowego, czy kondensacji w kanałach spalinowych. Oczywiście komin zawsze powinien być szczelny, bez przewężeń i jednakowo ocieplony na całym odcinku.
Ciąg kominowy na mocy 21,3kW wynosił podczas badania 20Pa  , na mocy 17,6kW – 17,6Pa, na mocy obniżonej 5,4kW ciąg kominowy 5,9Pa. Nie dysponujemy jeszcze podobnymi danymi z mocy 20 oraz 6kW.

Kocioł planujemy wprowadzić od października do oferty. W raporcie z badań dopuszczone mamy więcej sterowań. Podstawowym sterownikiem będzie model Skorpion z obsługa 2pomp i algorytmem stworzonym dla nowego palnika do badań. Sterowniki Skorpion oraz Iryd PID do kotła V klasy wyposażone będą także standardowo w czujnik otwarcia klapy kosza, STB zgodnie z zapisami normy z ręcznym kasowaniem alarmu.

Kocioł oferowany będzie z palnikiem nowej generacji o nazwie SV-200 badanym i poprawianym na stanowisku w laboratorium. Czekając na pełen raport poinformujemy w stosownym czasie, czy dopuszczony będzie także drugi palnik jako rozwiązanie alternatywne. Dla palnika SV-200 sterownik Skorpion lub Iryd PID. Ewentualne wprowadzenie drugiego palnika uzależnione będzie od zgody laboratorium. Więcej szczegółów w październiku.

świadectwo małe2świadectwo małe

*********************************************************************

 

Zachęcamy do korzystania z najnowszych rozwiązań.

mgr Jarosław Orłowski
PPHU SEKOM-Łucki
Producent Kotłów C.O.
Rok założenia 1973
Kowalew, ul.24 Stycznia 10
63-300 Pleszew 1
tel/fax (062) 742-72-70
e-mail: sekom@sekom-pleszew.com.pl
www.sekom-pleszew.com.pl