PPHU SEKOM-ŁUCKI jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją kotłów c.o. na paliwa stałe.

Firma została założona w 1973 roku. Od początku działalności do lat 90-tych produkowane były tylko kotły typu UKS bez sterowania i dmuchawy działające w ciągu naturalnym o mocach od 12 do 450kW.

Na początku lat 90-tych właściciel, Leszek Łucki opracował i przebadał w Instytucie Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Łodzi konstrukcję kotła całodobowego typu SEKOM opalanego miałem węglowym.Kocioł wyposażony jest w sterownik i dmuchawę. Nazwa SEKOM jest skrótem i oznacza: Stalowy Ekologiczny Kocioł Opalany Miałem.

Aktualnie naszą główną produkcje stanowią kotły z podajnikiem serii Skam-P. Konstrukcja była badana w dwóch instytutach w ciągu ostatnich lat tj. Instytut Energetyki, laboratorium badań kotłów grzewczych w Łodzi (moce 12, 17-350kW) oraz w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu (moce 12,5-25kW, 25-50kW). Stosujemy wewnętrzne nazewnictwo rozróżniające typ zamontowanego palnika w kotle Skam-P, nazwa premium oznacza palnik żeliwny, nazwa plus oznacza palnik obrotowy serii azp.

Od jesieni 2016 wejdzie do produkcji nowy kocioł Skam-PV, którego badania dobiegają właśnie końca, kocioł uzyskał najwyższą klasę V pod względem sprawności, emisji a także bezpieczeństwa pracy. Badania wykonał Instytut Energetyki, jednostka notyfikowana w EU oraz Polskim Centrum Akredytacji.