Serwis

Oferujemy pogwarancyjny serwis kotłów z podajnikiem.

  • czyszczenie palnika (komory powietrznej, rury ze ślimakiem)
  • konserwacja
  • wymiana kosza
  • wymiana sterownika
  • koszt dojazdu 1,50 PLN/KM , pierwsza roboczogodzina 100zł, kolejne 50zł
  • serwis pogwarancyjny kotłów z podajnikiem ślimakowym kierujemy głównie do mieszkańców wielkopolski
  • podejmujemy się serwisu palników pancerpol, ardeo, ekoenergia. Na zapytanie oraz po ustaleniu producenta i modelu  możliwy serwis innego palnika

W tym dziale będziemy prezentować nietypowe problemy, rozwiązania.

Ekogroszek do kotłów z podajnikiem

Ze swojej strony polecamy Karlika, Super Mocny, Ogień Ultra, KGM 29, następnie Anmag-Gold, Skarbek z Piekar z małym zastrzeżeniem, bo nie każda partia jest dobra. Dobre, ale w zależności od dostawy i przy mniejszym zapotrzebowaniu na ciepło (nie pełna moc kotła) mogą być jeszcze Pieklorz z Chwałowic czy Ekoret.

Najczęściej problemu nie ma i ładnie spalają się:

Retopal (24-26MJ wg PGG), Anmag (Imex-Piechota), Yellow (24-26MJ ze strony PanGroszek) Karlik (26-28MJ z PGG), z drobnym zastrzeżeniem Anmag Gold (Imex Piechota), Super Mocny

Filmik pokazujący spalanie oraz emisje na kotle domowym z palnikiem SV200 przy opale Super Mocny

Palnik serii SV200 i kotły 13 lub 20kW seria kotła Skamp-PV, 9,12,15,19,24,30,38,48kW seria kotła Technix

Sterowniki z PID i paliwa “normalne” 23-26MJ

Aktualnie stosowane do palnika SV200

Argos PID Plus kolor

Soft oficjalny v 1.27, Podawanie 7sekund, pauza 35sekund kocioł 13kW, pauza 28sekund kocioł 20kW.

Dmuchawa dół 20-22%, góra 40% kocioł 13kW lub 45% kocioł 20kW

Przesyp wyjściowy 12,4kg/h, kaloryczność ustawiona na 25MJ

*****************************

Timel SKZP02

Przesyp paliwa wyjściowo ustawiony na 12,4kg/h (np.Karlik 11 do 11,4kg/h, Super Mocny lub Ogień Ultra 12kg/h). Wybrana wyjściowo kaloryczność 25,2MJ. Dla kotła Technix 9kW przesyp 4,7kg/h, kaloryczność 25,2MJ, moc max.12kW, dmuchawa 40W min.20%, max.55%. Dla kotła Skamp-PV 13 lub Technix 15 dmuchawa ustawiona min.5% max.23%, wybrana moc max.15kW, Kotły Skamp-PV 20 lub Technix 19,24 dmuchawa ustawiona wyjściowo min.5%, max.25-27%, moc ustawiona wyjściowo na 19kW.

*****************************************

Sterowniki archiwalne:

Argos PID

– aktywne PID, dane wyjściowe podawanie 8sekund podawanie / 35sekund pauza i dmuchawa 78% (widełki 73-85% w zależności od węgla i ciągu kominowego). Temp. zadana na kotle 50-55st.C
Nastawy startowe dla opałów: Retopal, Karlik, Anmag przy spalaniu dobowym max 35kg
SV-200-15 i kotły Skamp-PV 13kW 8sek podawanie / 35sekund pauza podawania, dmuchawa 55-58%
SV-200-25 i kotły Skamp-PV 20kW 10sek podawanie / 34sekundy pauza, dmuchawa 60%

Iryd PID

– typ dmuchawy nr.3, aktywne PID 2st.C, zakres KP-70, zakres KI-30, czas podbicia obrotów 8sekund, dla 100%mocy pauza 0min:35sekund, dmuchawa bieg 17-25 zależy od ciągu i danego paliwa, 1%mocy pauza 2minuty:30sekund, bieg 1, czas podawania 7,5 sekundy (zakres 4-9 zależy od mocy 13/20kW i paliwa), podtrzymanie 12sekund co 15minut, krotność 1-2.

SPPv2

tryb tradycyjny Skamp-PV 20kW podawanie 8sekund, pauza 40sekund, Skamp-PV13kW podawanie 6sekund, pauza 40sekund, dmuchawa 45 (43-48 zależy od paliwa), rozbieg 3, tło:15,

tryb liniowy przesyp w menu kodowym 3,7-3,9g/sek , sprawność 87%, kaloryczność paliwa wg deklaracji producenta, u nas wyjściowo zadajemy 26MJ. Na podstawie tak prawidłowo wbitych danych użytkownik wybiera tylko moc max kotła np. 15kW oraz korekcję powietrza np. +4 czy +8

Dochodzimy teraz do paliw trudnych, które nie dają się spalić w automacie, produkują spieki, zrzucają koks, najczęściej tak może zrobić Wesoła czy Skarbek (raczej ten z Bobrka)

To są tylko sugestie, pauzę trzeba dobrać indywidualnie, mocne rozciągnięcie pauzy w argosie pid czy sppv2 może wyrzucać alarm braku paliwa i pauzę będzie trzeba wówczas skracać dopasowując do alarmu, ewentualnie może być konieczność obniżenia temp. zadanej do np. 45st.C, aby sterowniki na mocno rozciągniętej pauzie (obniżenie mocy, aby dało się paliwo spalić) powoli dobijały do niższej nastawy.

Argos PID- wyłączyć algorytm PID i wbić dane ręcznie: podawanie 5sekund, pauza podawania w zakresie 80-120sekund, dmuchawa 70%, podtrzymanie (aktywne tylko w dwustanie) podtrzym.przedm co 2-3minuty na 45-60sekund, podtrz dawka 15sekund co ok.12-15minut

Iryd PID – algorytm PID wyłączony (przedłużenie PID.0) i nastawy pauza podawania 1minuta :30sekund do 1minuta:50sekund, dmuchawa 40-43bieg, czas podawania 5sekund, podtrzymanie 45-60sekund co 2-3minuty, krotność 6-7

SPPv2, tylko tryb normalny, podawanie 5sekund, pauza 60-80sekund, dmuchawa bieg 55, rozruch 3, tło:20