Kocioł SKAMP-PV 15kW pell został przekonstruowany i dopasowany pod spalanie pelletu C1 wg normy PN-EN 303-5:2012. Przebadany w Instytucie Energetyki otrzymał Ecodesign wymagany od 1stycznia 2020r.

Kocioł z pionowym grillem spalinowym z półautomatycznymi czyszczakami grilla. Czyszczenie polega na okresowym pociąganiu dwóch dźwigni

Wybór podajnika z lewej lub prawej strony

Wylot spalin do tyłu lub boczny

Detaliczna cena brutto z Argos MAXv2 kolor wynosi 14900zł

Cena promocyjna na zamówienia złożone od 01.05 do 30.06.2022 13300zł

Skamp-PV 15kW pell

 


Dla zamówień składanych w firmie

telefonicznie:  62 74 27 270

lub mailowo:  sekom@sekom-pleszew.com.pl

w okresie od 10.05 do 15.06

Do wyboru GRATIS:

1. Zawór 4drogowy 1cal z napędem Technix

(wartość: cena detaliczna 420zł brutto)

lub

2. Termostat uniwersalny, radiowy (bezprzewodowy) marki Salus

(wartość: cena detaliczna 350zł brutto)


Prezentowane urządzenie grzewcze jest najnowszej generacji kotłem wodnym c.o. spełniającym wymagania dyrektyw, rozporządzeń norm i UE na najwyższym europejskim poziomie.

Najnowsze przepisy europejskie i krajowe stawiają bardzo wysokie wymagania w zakresie emisji, efektywności i sprawności kotłów. Polskie ustawodawstwo już wprowadziło jako pierwsze w Europie stosowanie wymagań w zakresie ekoprojektu, co stawia polskich producentów w korzystnym świetle w aspekcie ochrony środowiska i polityki antysmogowej.

Wymagania ekoprojektu dotyczące obciążenia kotła przy mocy znamionowej (100%) i minimalnej (30%). Parametry cieplne i emisyjne przy niskim obciążeniu są bardzo istotne, ponieważ kotły w sezonie grzewczych są obciążone średnio na poziomie do ok. 50%.

Należy również zwrócić uwagę na wysoką i stałą sprawność ok. 90 % wg PN-EN 303-5:2012 oraz tzw sprawność użytkową >82% wg Ecodesign a także klasę efektywności energetycznej A+ z EEI na poziomie 114 dla pracy przy obciążeniu znamionowym i minimalnym. Wysoka sprawność jest na poziomie jak dla kotłów gazowych i olejowych, co stanowi dla nich alternatywę przy obecnych cenach paliw i preferuje paliwo typu pellet jako ekologiczne oraz odnawialne przy wymogach odnośnie budowy domów od 1stycznia 2021 (WT 2021)

Kotły typu:”SKAMP-PV” to nowa generacja kotłów o wysokim europejskim standardzie z automatycznym podawaniem paliwa. Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych w układzie komory spalania i wymiennika ciepła powoduje efektywne i ekologiczne spalanie zgodne z wymaganiami EN 303-5 i ecodesingu. Wymiennik z półautomatycznym czyszczeniem pionowych ciągów spalinowych.

Typ kotła “SKAMP-PV”

 

SKAMP-PV 15

Znamionowa moc cieplna

kW

15

Znamionowa Ilość spalin

g/s

9

Znamionowa temp. spalin

°C

120

Minimalna moc cieplna

kW

3,6

Minimalna Ilość spalin

g/s

5

Minimalna temp. spalin

°C

80

Opory przepływu wody Δt=20

mbar

0,3

Opory przepływu wody Δt=10

mbar

0,9

Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia

m2

140 ÷ 250

Pojemność wodna

l

87

Zużycie paliwa-max

kg/h

~3,5

Ciąg kominowy

mbar

18÷25

Masa zestawu

kg

400

Sprawność cieplna

%

88,20%

Ciśnienie robocze

bar

1,5

Ciśnienie próby wodnej

bar

3

Masa paliwa w zasobniku

kg

90

Max. temperatura robocza

°C

95

Min. temperatura powrotu

°C

55

Min. temp. wody kotłowej

°C

10

Wymiary gabarytowe

szer. kotła

530-540

szer. zestawu

1170

głębokość

780

Wysokość wymiennika /kosz

1070mm /1250mm

czopuch

159mm

króćce wodne instalacji c.o.

5/4”

Zasilanie elektryczne 230V/50Hz

A / W

0,5/115

Pobór mocy elektrycznej

(100% mocy) **

W

51

Pobór mocy elektrycznej

(30% mocy)

W

19

Pobór mocy elektrycznej

(czuwanie)

W

3

* -ciśnienie standardowe

**- moc w stanie gotowości eksploatacyjnej

 

 

Na podstawie starego atestu istnieje także możliwość demontażu drugiego podajnika pelletowego z kosza, demontażu kryzy separującej pellet między koszem a dolnym podajnikiem oraz wymiany płytki na ekogroszkową. Kocioł spełnia wówczas wymogi samej 5-ej klasy przy opalaniu ekogroszkiem dla mocy max 20kW.

STEROWNIK ARGOS MAX v2

Sterownik posiada duży, czytelny 7calowy ekran dotykowy ułatwiający pracę z kotłem. Intuicyjna obsługa jak w tabletach czy na ekranach nawigacji samochodowych. Sterownik obsługuje m.in. podajnik górny pelletu, podajnik dolny, czujnik pojemnościowy pelletu, zapalarkę, dmuchawę 40W. Obsługa 5 pomp: ładująca CWU (bojler), dodatkowa cyrkulacyjna, obiegu CO wraz z obsługą siłownika zaworu grzejnikowego, obiegu podłogowego wraz z obsługą drugiego siłownika zaworu podłogowego , pompa ładująca bufor wraz z obsługą czujnika temperatury bufora i wyborem aktywacji priorytetu jego pracy

Termostat firmowy radiowy, bateria ładowana okresowo zasilaczem USB

Wymiary 68mm wys. x 68mm szer. (wymiar włącznika światła), gr.11mm

Cena detaliczna 590zł

Krótka prezentacja wideo obsługi podstawowej sterownika:

Od 12.05.2021 dostępna wersja z softem firmowym, zmieniona grafiką, więcej funkcji.

  • sterowanie pogodowe wybór na oba obiegi z osobnymi krzywymi grzewczymi
  • przy termostacie zamiast wyłączenia pompy wybór o ile obniżamy płynnie nastawę za danym zaworem
  • poprawa algorytmu z wyborem tempa pracy i histerezy górnej
  • doszły wykresy pracy godzinowe,dobowe,tygodniowe,miesięczne, roczne

Instrukcja wideo podłączenia głównych urządzeń oraz czujników, z którymi montażyści mają kłopot.

Instrukcja Wideo podłączenia oraz aktywacji pomp

Instrukcja wideo podłączenia , aktywacji oraz obsługi czujnika pogodowego:

Podłączenie, aktywacja, obsługa firmowego panelu Termomiz (następca T1000)