Technix PEL

Seria kotłów Technix PEL wyposażona jest w nowa wersję palnika SV200 PEL. Kotły Technix PEL 10, 15, 24 oraz 38kW posiadają klasę energetyczna A+ dla paliwa typu pellet.

Przebadane zostały nowe jednostki, instytut na atestach wypisał nazwę Technix Pell, dotyczy to nowych mocy 12, 19, 30, 48kW. Badania Zetom Katowice.

Konstrukcja jest domyślnie przeznaczona do pelletu klasy A-1 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012. Palnik posiada zapalarkę, separację paliwa w zbiorniku od tego, który płonie na palenisku.

Sterownik Argos Plus obsługuje podajnik1 podający opał na palenisko oraz podajnik2 wybierający pellet z kosza zasypowego. Sterownik wyposażony jest w dodatkowy czujnik spalin, czujnik pojemnościowy pelletu oraz czujnik pogodowy.

Obsługa pompy C.O., pompy CWU, pompy dodatkowej, siłownika zaworu mieszającego. Układ za zaworem może być sterowany pogodowo podobnie jak temperatura na kotle po aktywacji oraz ustawieniu korekcji pogodowej, sugerujemy 0,2st.C na kocioł oraz 0,6st.C na układ zaworu

Na bardziej złożone układy dedykowany jest ArgosMaxv2 z ekranem 7cali, obsługa 2zaworów mieszających, 5pomp w tym pompy kotłowej. Sterownik posiada nakładkę programową Sekom z lepszą funkcjonalnością. Sterownik wymaga dopłaty 750zł, zdecydowanie jednak warto. Intuicyjna, łatwa obsługa na dużym oraz czytelnym ekranie. Wszystko jest zautomatyzowane, wystarcza tylko ustawić interesujące nas temperatury. Nie ma potrzeby programowania otwarcia zaworu, przeliczania krzywych grzewczych itd. wszystko prosto oraz intuicyjnie na podstawie nastawy temperatury.

W sterowniku zaimplementowany jest drugi algorytm spalania pozwalający na przełączenie się na ekogroszek. (wymaga to operacji demontażu i właściwego złożenia, więcej informacji w zakładce opcje na dole strony)

Aktualnie sam palnik SV200 marki Technix jest jedynym na rynku rozwiązaniem pozwalającym na spalanie pelletu oraz ekogroszku zgodnie z wymogami przepisów i posiadający wszystkie atesty na oba paliwa. Kocioł TechnixPel wyposażony w pełni uzbrojony palnik SV200Pel przeznaczony jest wyjściowo do spalania pelletu. Dokumentacja kotła wydawana razem z produktem, atesty a także tabliczki znamionowe dotyczą paliwa pellet.

Dobór kotła do instalacji

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Moc cieplna znamionowa kotła tzn. moc trwale uzyskiwana przy spalaniu paliwa powinna być równa obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła dla ogrzewania budynku lub nieco wyższa (do 10%).
Długość wypalania jednego zasypu kosza w prawidłowo dobranym kotle TECHNIX PEL wynosi od 3 do 7 dni, w b.dobrze izolowanych domach nawet do 7dni w okresie wiosennym.
Kotły TECHNIX PEL mogą być stosowane w instalacjach systemu otwartego zabezpieczonego zgodnie z PN-91/B-02413 “Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania” (wyjątek z zaworem DBV-1 lub wężownicą schładzającą)
Kocioł można dobrać wg wzoru:

Pow. budynku w m2 x starty ciepła budynku W/m2 : 1000 (zapotrzebowanie budynku C.O. – moc grzewcza) + ok. 30% (zapotrzebowanie na CWU – do grzania wody w bojlerze)

Typoszereg kotłów TechnixPel 10-38kW

Krótka prezentacja z odpalenia Technix Pel 10kW

Kocioł z wyjściem spalin do tyłu lub w górę

Po wpłacie zaliczki wyloty spalin można zmodyfikować. Przy tylnym może być dosunięty bardziej do lewej strony lub bardziej do prawej strony. Można wykonać wylot spalin z tyłu w dany bok. Te wersje wykonania nie są dodatkowo płatne, ale ze względu na nietypowe wykonanie pobieramy zaliczkę na wykonanie kotła.

Dodatkowo płatne jest górne wyjście spalin wykonywane na górnym płaszczu wodnym, możliwe do wykonania w kotłach TechnixPel 15,24kW, dopłata 100zł, wymaga wypalania z innego pliku, inne rozmieszczenie elementów z arkusza blachy. Przykład takiego wykonania na zamówienie niżej. Dedykowane do niedużych kotłowni

od 26.08 zaczynamy przyjmowanie zamówień na pierwszy tydzień listopada. Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu cen stali prawdopodobny szacunkowy cennik na początek listopada

 

Uwaga, ceny mogą ulec zmianie przy takim dalszym tempie wzrostu materiałów

Technix PEL 10kW od 50 do 100mkw stare budownictwo lub do 140mkw nowe budownictwo, cena brutto 10750zł, palnik pellet/ekogroszek SV200BIO z zapalarką, sterownik Argos PID Plus pellet

Technix PEL 15kW od 100 do 150mkw stare budownictwo lub do 200mkw nowe budownictwo, cena brutto 12400zł, palnik pellet/ekogroszek SV200BIO z zapalarką, sterownik Argos PID Plus pellet

Technix PEL 24kW od 190 do 240mkw stare budownictwo lub do 300mkw nowe budownictwo, cena brutto 13300zł, palnik pellet/ekogroszek SV200BIO z zapalarką, sterownik Argos PID Plus pellet

Technix PEL 38kW od 300 do 380mkw stare budownictwo lub do 450mkw nowe budownictwo, cena promocyjna brutto 16200zł, palnik pellet/ekogroszek SV200BIO z zapalarką, sterownik Argos PID Plus pellet

 

W sierpniu wprowadzamy do oferty nowe wielkości kotłów:

TechnixPel 12kW od 80 do 120mkw stare budownictwo lub do 160mkw nowe budownictwo, cena brutto 11600zł, palnik pellet/ekogroszek SV200BIO z zapalarką, sterownik Argos PID Plus pellet

TechnixPel 19kW od 150 do 190mkw stare budownictwo lub do 240mkw nowe budownictwo, cena brutto 12900zł, palnik pellet/ekogroszek SV200BIO z zapalarką, sterownik Argos PID Plus pellet

TechnixPel 30kW od 240 do 300mkw stare budownictwo lub do 380mkw nowe budownictwo, cena brutto 15200zł, palnik pellet/ekogroszek SV200BIO z zapalarką, sterownik Argos PID Plus pellet

TechnixPel 48kW od 400 do 480mkw stare budownictwo lub do 520mkw nowe budownictwo, cena brutto 17000zł, palnik pellet/ekogroszek SV200BIO z zapalarką, sterownik Argos PID Plus pellet

 

Sterownik podstawowy Argos PID plus wersja pellet (3pompy, zawór mieszający, sterowanie pogodowe układu za zaworem, zapalarka, cz.spalin, 2podajniki, cz.pojemnościowy pelletu)

 

Zmiana sterownika na bardziej rozbudowany Argos Maxv2 + 750zł

soft firmowy SEKOM, więcej funkcji, poprawa pracy.

Obsługa 5pomp w tym pompy kotłowej, 2 siłowników zaworu (grzejniki, podłogowe), sterowanie pogodowe na oba zawory mieszające jednocześnie lub na wybrany układ. Bardziej rozwinięty tryb termostatu pokojowego z wyborem obniżki płynnej temperatury za danym obiegiem grzewczym, ustawiana histereza panelu domowego T1000 RTH.

TechnixPel deklaracja zgodności

Nr. Parametry kotła Jednostka

Wartość

1 Moc nominalna kW

10

15

24

38

2 Moc minimalna kW

2

3,3

4,9

9,3

3 Znamionowa temp. spalin °C 122 107 126
4 Min.temp. spalin °C 59 56 69
5 Ciąg kominowy Pa

15

22

26

30

6 Pojemność wodna l

56

81

93

144

7 Masa paliwa w koszu kg 50 90 90
8 Pow.ogrzew.pomieszczeń m²

50-140

100-200

200-300

300-420

9 Max temp. pracy 80 (max wartość ustawiana na sterowniku, max temp. na kotle 95)
10 Min temp. powrotu 55 (stosować należy zawór mieszający 4d lub sprzęgło hydrauliczne)
11 Zużycie paliwa max kg/h 2,26 3,27 5,4
12 Masa korpusu kotła kg

165

305

365

475

13 Pow. kotła m²

1,3

2,2

3,1

4,4

14 Wymiary gabarytowe

* z drzwiczkami i czopuchem

Szer. kotła

400

460

500

620

Szer. zestawu

1000

1060

1100

1220

głębokość

520/750*

540/770*

620/850*

665/920*

wysokość

945

1265

1335

1545

czopuch

130

160

króćce

1 ¼

1 ¼”

1 ½”

1 ½”

15 Dop.ciś.pracy bar

1,5

1,5

1,5

1,5

16 Klasa energetyczna A+

A+

A+

A+

A+

17 Sprawność

>89%

18 Paliwo Pallet klasy A1 zgodnie z PN-EN 303-5:2012 lub ekogroszek A1

Sterownik Argos Plus pellet dedykowany do paliwa typu pellet. W zestawie dla zamówień realizowanych od 03.06.2021

Obsługuje 3pompy, siłownik zaworu mieszającego, dmuchawę, podajnik górny pelletu i podajnik dolny. Posiada oprócz standardowych czujników także czujnik pojemnościowy pelletu, czujnik spalin, obsługę zapalarki a także czujnik pogodowy dla układu za zaworem mieszającym. Tryb auto-lato. Wbudowany moduł internetowy.

Argos PID Plus pellet

Sterownik Argos Plus pellet można rozbudować o termostat pokojowy firmowy radiowy T1000 RTH

Kocioł TechnixPel posiadający osobną dokumentację, atesty a także tabliczki znamionowe dla paliwa pellet był osobno badany z tą sama konstrukcja wymiennika na tym samym palniku w wersji ekogroszkowej.

Kotły TechnixPel są przeznaczone do spalania pelletu A1, wszystkie moce mają klasę energetyczną A+ na paliwie typu pellet.

Konstrukcja Technix na ekogroszek posiada osobną dokumentację, osobne tabliczki i osobne klasy energetyczne dla ekogroszku. Moc 9kW, 15kW oraz 38kW na ekogroszku to klasa energetyczna B, kocioł Technix 24kW na ekogroszek posiada klasę energetyczną C. Więcej o wersji na sam ekogroszek na stronie o kotle Technix

 

 

Istnieje możliwość zejścia z palenia pelletem do korzystania z ekogroszku, należy jednak zamówić w siedzibie firmy osobną dokumentację do kotła na ekogroszek wraz z atestami, tabliczkami znamionowymi oraz z płytka paleniskową (rusztem) dedykowaną do ekogroszku. Taki zestaw kosztuje 200zł

Przejście z pelletu do ekogroszku wymaga wykonania kilku technicznych operacji. Osoby posiadające wiedzę techniczną mogą to wykonać samodzielnie lub należy to zlecić instalatorowi, który przy kontakcie telefonicznym z serwisem producenta może dokonać fachowego przełożenia elementów.

Rozpoczęcie prac polega na:

1. Demontaż górnego podajnika pelletowego wyciągającego pellet z kosza

2. Montaż zaślepki z kontrolą uszczelki na zbiornik paliwa

3. Demontaż kryzy separującej pellet znajdującej się między koszem zasypowym a ramką montażową na palniku SV200. Należy przy tym zdemontować czujnik pojemnościowy pelletu z tej kryzy separującej uważając, aby go nie uszkodzić

4. W palenisku należy odkręcić wyczystkę pod płyta rusztu, wysunąć ruszt przeznaczony do spalania pelletu (płytkę z otworami) i zamienić go na ruszt dedykowany do spalania ekogroszku.

5. Po przejściu na palenie ekogroszkiem na kotle należy umieścić tabliczki znamionowe i energetyczną odpowiednią dla paliwa ekogroszek i dla organów kontrolnych posiadać obie dokumentacje kotła.

W związku z zapytaniami o kolorowa wersję sterownika Argos Black wprowadzamy do wyboru pierwszą serię ARGOS PID MAXv2 z kolorowym, dotykowym ekranem 7cali.

Od 12.05.2021 nowy soft firmowy, więcej funkcji, bardziej intuicyjne menu

Soft rozwijamy od strony obsługi wg tzw koncepcji ikon, znanych z urządzeń mobilnych. Dążymy do możliwie prostej obsługi dla odbiorcy na podstawie ikonek z opisami. Obsługa sterownika opiera się na wybraniu temperatur dla interesujących nas urządzeń.

Dopłata do tego modelu sterownika wynosi 750zł

Sterownik v2 obsługuje:

* Pompę CO (dedykowana do układu z zaworem1)

* Pompę ładującą CWU (strefy czasowe)

* Pompę trzecią cyrkulacyjną (strefy czasowe)

*Pompę podłogową przy zaworze nr.2

*Pompę bufora lub zamiennie pompę kotłową

* Siłownik zaworu mieszającego ogrzewanie grzejnikowe wraz z korekcją pogodową oraz funkcja płynnego obniżenia przy współpracy z termostatem

*Siłownik zaworu mieszającego nr 2 ogrzewanie podłogowe wraz z korekcją pogodową oraz funkcja płynnego obniżenia przy współpracy z termostatem

* Strefy czasowe na kocioł, bojler, cyrkulację

* Podajnik dolny pelletu

* Podajnik górny pelletu

* dmuchawa

* zapalarka

* czujniki: pojemnościowy pelletu, spalin, kotła, cwu, zaworu, zaworu2, bufora, podajnika, bezpieczeństwa

* wbudowana instrukcja obsługi

* przełączenie trybu pracy między pellet/ekogroszek menu kodowe 1203

Opcje rozbudowy:

* Moduł Safe IT w cenie 530zł z czujnikiem tlenku węgla do obsługi kotła przez www

* Termostat pokojowy radiowy T1000 RTH w cenie 375zł