Technix PEL

Seria kotłów Technix PEL wyposażona jest w nowa wersję palnika SV200 PEL. Kotły Technix PEL 10, 15, 24 oraz 38kW posiadają klasę energetyczna A+ dla paliwa typu pellet.

Konstrukcja jest domyślnie przeznaczona do pelletu klasy A-1 zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012. Palnik posiada zapalarkę, separację paliwa w zbiorniku od tego, który płonie na palenisku.

Sterownik Argos BLACK obsługuje podajnik1 podający opał na palenisko oraz podajnik2 wybierający pellet z kosza zasypowego. Sterownik wyposażony jest w dodatkowy czujnik spalin, czujnik pojemnościowy pelletu oraz czujnik pogodowy.

Obsługa pompy C.O., pompy CWU, pompy dodatkowej, siłownika zaworu mieszającego. Układ za zaworem sterowany jest pogodowo, podanie krzywej polega na podaniu temperatury za zaworem dla -10st.C, 0st.C oraz +10st.C, wartości pośrednie oblicza algorytm

W sterowniku zaimplementowany jest drugi algorytm spalania pozwalający na przełączenie się na ekogroszek. (wymaga to operacji demontażu i właściwego złożenia, więcej informacji w zakładce opcje na dole strony)

Aktualnie sam palnik SV200 marki Technix jest jedynym na rynku rozwiązaniem pozwalającym na spalanie pelletu oraz ekogroszku zgodnie z wymogami przepisów i posiadający wszystkie atesty na oba paliwa. Kocioł TechnixPel wyposażony w pełni uzbrojony palnik SV200Pel przeznaczony jest wyjściowo do spalania pelletu. Dokumentacja kotła wydawana razem z produktem, atesty a także tabliczki znamionowe dotyczą paliwa pellet.

Dobór kotła do instalacji

Podstawą doboru kotła do instalacji centralnego ogrzewania jest bilans cieplny ogrzewanych pomieszczeń. Moc cieplna znamionowa kotła tzn. moc trwale uzyskiwana przy spalaniu paliwa powinna być równa obliczeniowemu zapotrzebowaniu ciepła dla ogrzewania budynku lub nieco wyższa (do 10%).
Długość wypalania jednego zasypu kosza w prawidłowo dobranym kotle TECHNIX PEL wynosi od 3 do 7 dni, w b.dobrze izolowanych domach nawet do 7dni w okresie wiosennym.
Kotły TECHNIX PEL mogą być stosowane w instalacjach systemu otwartego zabezpieczonego zgodnie z PN-91/B-02413 “Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania” (wyjątek z zaworem DBV-1 lub wężownicą schładzającą)
Kocioł można dobrać wg wzoru:

Pow. budynku w m2 x starty ciepła budynku W/m2 : 1000 (zapotrzebowanie budynku C.O. – moc grzewcza) + ok. 30% (zapotrzebowanie na CWU – do grzania wody w bojlerze)

Typoszereg kotłów TechnixPel 10-38kW

Krótka prezentacja z odpalenia Technix Pel 10kW

Kocioł z wyjściem spalin do tyłu lub w górę

Technix PEL 10kW od 50 do 140mkw, cena promocyjna brutto 8500zł, palnik pellet/ekogroszek SV200BIO z zapalarką, sterownik Argos BLACK

Technix PEL 15kW od 100 do 200mkw, cena promocyjna brutto 9500zł, palnik pellet/ekogroszek SV200BIO z zapalarką, sterownik Argos BLACK

Technix PEL 24kW od 200 do 300mkw, cena promocyjna brutto 10500zł, palnik pellet/ekogroszek SV200BIO z zapalarką, sterownik Argos BLACK

Technix PEL 38kW od 300 do 420mkw, cena promocyjna brutto 12500zł, palnik pellet/ekogroszek SV200BIO z zapalarką, sterownik Argos BLACK

 

TechnixPel deklaracja zgodności

Nr. Parametry kotła Jednostka

Wartość

1 Moc nominalna kW

10

15

24

38

2 Moc minimalna kW

2

3,3

4,9

9,3

3 Znamionowa temp. spalin °C 122 107 126
4 Min.temp. spalin °C 59 56 69
5 Ciąg kominowy Pa

15

22

26

30

6 Pojemność wodna l

56

81

93

144

7 Masa paliwa w koszu kg 50 90 90
8 Pow.ogrzew.pomieszczeń m²

50-140

100-200

200-300

300-420

9 Max temp. pracy 80 (max wartość ustawiana na sterowniku, max temp. na kotle 95)
10 Min temp. powrotu 55 (stosować należy zawór mieszający 4d lub sprzęgło hydrauliczne)
11 Zużycie paliwa max kg/h 2,26 3,27 5,4
12 Masa korpusu kotła kg

165

305

365

475

13 Pow. kotła m²

1,3

2,2

3,1

4,4

14 Wymiary gabarytowe

* z drzwiczkami i czopuchem

Szer. kotła

400

460

500

620

Szer. zestawu

1000

1060

1100

1220

głębokość

520/750*

540/770*

620/850*

665/920*

wysokość

945

1265

1335

1545

czopuch

130

160

króćce

1 ¼

1 ¼”

1 ½”

1 ½”

15 Dop.ciś.pracy bar

1,5

1,5

1,5

1,5

16 Klasa energetyczna A+

A+

A+

A+

A+

17 Sprawność

>89%

18 Paliwo Pallet klasy A1 zgodnie z PN-EN 303-5:2012 lub ekogroszek A1

Sterownik Argos Black dedykowany do paliwa typu pellet.

Obsługuje 3pompy, siłownik zaworu mieszającego, dmuchawę, podajnik górny pelletu i podajnik dolny. Posiada oprócz standardowych czujników także czujnik pojemnościowy pelletu, czujnik spalin, obsługę zapalarki a także czujnik pogodowy dla układu za zaworem mieszającym.

Podstawowa obsługa to zadanie parametrów pracy dla danej mocy kotła (pomocnicza naklejka z nastawami oraz czyszczeniem palnika dołączona razem z kotłem)

Sterowanie pogodowe dla układu za zaworem należy aktywować i ustawić temperatury wyliczane za zaworem w odniesieniu do temperatury zewnętrznej

 

Sterownik można rozbudować o termostat pokojowy firmowy radiowy T1000 RTH lub uniwersalny beznapięciowy działający na zasadzie styk zwarty/rozwarty np. auraton czy euroster.

Do sterownika podłączyć można także dedykowany moduł internetowy obsługiwany przez platformę steruj.online

 

Kocioł TechnixPel posiadający osobną dokumentację, atesty a także tabliczki znamionowe dla paliwa pellet był osobno badany z tą sama konstrukcja wymiennika na tym samym palniku w wersji ekogroszkowej.

Kotły TechnixPel są przeznaczone do spalania pelletu A1, wszystkie moce mają klasę energetyczną A+ na paliwie typu pellet.

Konstrukcja Technix na ekogroszek posiada osobną dokumentację, osobne tabliczki i osobne klasy energetyczne dla ekogroszku. Moc 9kW, 15kW oraz 38kW na ekogroszku to klasa energetyczna B, kocioł Technix 24kW na ekogroszek posiada klasę energetyczną C. Więcej o wersji na sam ekogroszek na stronie o kotle Technix

 

 

Istnieje możliwość zejścia z palenia pelletem do korzystania z ekogroszku, należy jednak zamówić w siedzibie firmy osobną dokumentację do kotła na ekogroszek wraz z atestami, tabliczkami znamionowymi oraz z płytka paleniskową (rusztem) dedykowaną do ekogroszku. Taki zestaw kosztuje 200zł

Przejście z pelletu do ekogroszku wymaga wykonania kilku technicznych operacji. Osoby posiadające wiedzę techniczną mogą to wykonać samodzielnie lub należy to zlecić instalatorowi, który przy kontakcie telefonicznym z serwisem producenta może dokonać fachowego przełożenia elementów.

Rozpoczęcie prac polega na:

1. Demontaż górnego podajnika pelletowego wyciągającego pellet z kosza

2. Montaż zaślepki z kontrolą uszczelki na zbiornik paliwa

3. Demontaż kryzy separującej pellet znajdującej się między koszem zasypowym a ramką montażową na palniku SV200. Należy przy tym zdemontować czujnik pojemnościowy pelletu z tej kryzy separującej uważając, aby go nie uszkodzić

4. W palenisku należy odkręcić wyczystkę pod płyta rusztu, wysunąć ruszt przeznaczony do spalania pelletu (płytkę z otworami) i zamienić go na ruszt dedykowany do spalania ekogroszku.

5. Po przejściu na palenie ekogroszkiem na kotle należy umieścić tabliczki znamionowe i energetyczną odpowiednią dla paliwa ekogroszek i dla organów kontrolnych posiadać obie dokumentacje kotła.

W związku z zapytaniami o kolorowa wersję sterownika Argos Black wprowadzamy do wyboru pierwszą serię ARGOS PID MAX z kolorowym, dotykowym ekranem 7cali.

Dopłata do tego modelu sterownika wynosi 700zł

Sterownik z pierwszej edycji obsługuje:

* Pompę CO (strefy czasowe, dedykowana do układu z zaworem)

* Pompę ładującą CWU (strefy czasowe)

* Pompę trzecią cyrkulacyjną (praca/pauza)

* Siłownik zaworu mieszającego

* Podajnik dolny pelletu

* Podajnik górny pelletu

* dmuchawa

* zapalarka

* czujniki: pojemnościowy pelletu, spalin, kotła, cwu, zaworu, podajnika, bezpieczeństwa

* możliwość aktualizacji

* wbudowana instrukcja obsługi

* przełączenie trybu pracy między pellet/ekogroszek menu kodowe 1203

Opcje rozbudowy:

* Moduł Safe IT w cenie 530zł z czujnikiem tlenku węgla do obsługi kotła przez www

* Termostat pokojowy radiowy T1000 RTH w cenie 367zł